Ellex Kļaviņš piedalās profesora Kārļa Dišlera tiesas procesa izspēlē

Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad Ellex Kļaviņš atbalstīja ikgadējo profesora Kārļa Dišlera tiesas procesa izspēli konstitucionālajās tiesībās, dodot iespēju spēcīgākajiem jurisprudences studentiem pielietot teorētiskās zināšanas praksē.

Piedalīšanās tiesas procesa izspēlē veicina topošo un jauno juristu spēju analizēt, vērtēt, loģiski spriest un sniegt pamatotus argumentus, kā arī aizstāvēt savu viedokli, sacenšoties ar citiem izspēles dalībniekiem reālam konstitucionālās tiesvedības procesam pietuvinātos apstākļos.

Šogad izspēles dalībnieku sniegumu līdz ar citiem pieredzējušiem un konstitucionālo tiesību jomā Latvijā atzītiem ekspertiem izspēles mutiskajā daļā vērtēja arī Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Andris Lazdiņš.

Kārļa Dišlera Konstitucionālās tiesas procesa izspēle ir tradīcijām bagātākā tiesu izspēle Latvijā, kas norisinājās jau XVII reizi.

Jomas eksperti

Person Item Background

Andris Lazdiņš

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija