Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru

2017. gada 18. janvārī spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās.
Regula nosaka ātru un atvieglotu procedūru, kuru izmantojot, kreditors var iegūt prasības nodrošinājumu, apķīlājot naudas līdzekļus parādnieka bankas kontos. Šī procedūra attiecināma tikai uz strīdiem ar pārrobežu elementu Eiropas Savienības ietvaros, izņemot Dāniju un Lielbritāniju, un tikai attiecībā uz naudas līdzekļu apķīlāšanu bankas kontos. Apķīlāšanas process pieejams kā alternatīvs nodrošinājuma līdzeklis nacionālajā regulējumā paredzētajiem. Pamats prasīt apķīlāšanas rīkojumu ir tāds pats kā prasot nodrošinājumu saskaņā ar Civilprocesa likumu.
Kreditoram pirms rīkojuma saņemšanas ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozītu kontā tiesas noteikts nodrošinājums iespējamiem parādnieka zaudējumiem, citiem vārdiem sakot – zināma naudas summa tiek iesaldēta uz apķīlāšanas rīkojuma spēkā esamības laiku. Šobrīd praksē minētā nodrošinājuma apmēra noteikšanai tiesās vēl tikai veidojas. Papildus kreditoram jāveic pieteikuma un apķīlāšanas rīkojuma tulkošana uz izpildes dalībvalsts oficiālo valodu.
Vērtējot līdzšinējo praksi, var atzīt, ka process ir salīdzinoši ātrs, un apķīlāšanas rīkojums tiek izpildīts izpildes valstī saskaņā ar tās nacionālo regulējumu, bet nevērtējot rīkojuma izdošanas pamatojumu.
Ja rodas kādi jautājumi vai vēlaties uzzināt ko vairāk, lūdzu, sazinieties ar ZAB ‘’Ellex Kļaviņš’’ zvērinātu advokāti Sabīni Vilciņu: ; +371 6780 3389

Jomas eksperti

Person Item Background

Sabīne Vilciņa

Zvērināta advokāte / Latvija