Ruhrgas (E.ON) veic komunālo pakalpojumu uzņēmuma „Latvijas Gāze” privatizāciju

Pārstāvējām Vācijas sabiedrību Ruhrgas (vēlāk – E.ON) saistībā ar Latvijas gāzes komunālo pakalpojumu uzņēmuma „Latvijas Gāze” privatizāciju un palīdzējām vairākos ar uzņēmumu saistītos juridiskos jautājumos turpmāko privatizācijai sekojošo gadu gaitā. Konsultējām Ruhrgas saistībā ar ieguldījumu strīdu un izrietošu šķīrējtiesas procesu Stokholmas Tirdzniecības palātā, kuru izlēma par labu Ruhrgas. Pēc tam konsultējām par E.ON piederošo Latvijas Gāzes akciju iespējamo pārdošanu, kā ar uzņēmuma nodalīšanu, ko apsvēra Latvijas valdība.