Parādu piedziņas praktiskie aspekti

2016. gada 3. novembrī norisinājās LTRK un ZAB “Ellex Kļaviņš” rīkotais seminārs Liepājā par tēmu “Parādu piedziņas praktiskie aspekti”.

Semināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar parādu atgūšanas tiesisko regulējumu, kā arī dot praktiskus padomus attiecībā uz dažādām iespējām savu interešu aizstāvēšanā, gan pirms vēl parāds ir radies, gan arī parāda atgūšanas procesā.

Apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par:

1. Preventīviem pasākumiem, kā novērst parādu izveidošanos
2. Parādu atgūšanu ārpustiesas kārtībā
3. Šķīrējtiesu un mediācijas izmantošanu parādu atgūšanas procesos
4. Parādu atgūšanu ar tiesas starpniecību
5. Parādu piedziņas starptautiskiem aspektiem

Semināru vadīja ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināti advokāti Irina Kostina un Jevgēnijs Salims.

Jomas eksperti

Person Item Background

Irina Kostina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Jevgēnijs Salims

Vecākais eksperts, zvērināts advokāts / Latvija