Seminārs: Parādu piedziņas praktiskie aspekti

Maija nogalē saviem klientiem rīkojām semināru “Parādu piedziņas praktiskie aspekti”.
 
Parādu rašanās un atgūšanas jautājumi ikdienā skar lielāko daļu uzņēmēju. Tāpēc, balstoties uz profesionālajā darbībā gūto pieredzi, piedāvājām klientiem semināru, kura laikā tika apskatītas dažādas iespējas parādu atgūšanai. Seminārā tika analizēti un diskutēti jautājumi saistībā ar preventīvajiem pasākumiem parādu atgūšanas efektīvai nodrošināšanai, parādu atgūšanas iespējām ārpus tiesas un tiesvedības kārtībā, kā arī maksātnespējas procesā. Semināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar parādu atgūšanas tiesisko regulējumu, kā arī dot praktiskus padomus par dažādām iespējām komersantu interešu aizstāvēšanā gan pirms vēl parāds ir radies, gan arī parāda atgūšanas procesā.
 
Semināru vadīja ZAB Ellex Kļaviņš praktizējoši zvērināti advokāti Irina Kostina un Jevgēnijs Salims.