Seminārs: Publiskais iepirkums iesācējiem

2017. gada 17. oktobrī LTRK Namā norisinājās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotais seminārs “Publiskais iepirkums iesācējiem”.

Semināru vadīja un uz interesentu jautājumiem atbildēja ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināta advokāte Iveta CepleIveta specializējas publisko iepirkumu tiesībās, konsultē klientus jautājumos par iepirkumu procesu, tai skaitā par piedāvājumu dokumentāciju un strīdu risināšanu Iepirkumu uzraudzības birojā. Iveta Ceple arī piedalījusies Ārvalstu investoru padomes organizētajā darba grupā par publiskā iepirkuma jautājumiem.

Semināra apmeklētājiem bija iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par publisko iepirkumu un tā norisi, lai sekmīgi startētu valsts vai pašvaldību un to iestāžu izsludinātajos iepirkumos, kā arī efektīvi varētu aizstāvēt savas intereses, pārsūdzot iepirkuma gaitā pieņemtos lēmumus.

Jomas eksperti

Person Item Background

Iveta Ceple

Vecākā eksperte, zvērināta advokāte / Latvija