Seminārs: Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā | Funditus

2020. gada 11. februārī norisināsies Funditus Mācību konsultatīvā centra organizētais seminārs par trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu Latvijā.

Pēdējos gados gan Latvijā, gan Eiropā aktualizējušās problēmas, kas saistītas ar darbaspēka trūkumu. Šīs problēmas risināšanai darba devēji arvien biežāk pieņem lēmumus par darbinieku piesaisti no valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm – trešajām valstīm.

Praksē trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā ir krietni vien sarežģītāka, jo tā saistīta ar virkni ierobežojumu, kas izriet no Latvijas imigrācijas politikas un uz tās balstītajiem normatīvajiem tiesību aktiem imigrācijas jomā.

Tāpēc semināra laikā tiks apskatīti jautājumi saistībā ar noteiktajiem priekšnoteikumiem un ierobežojumiem trešo valstu pilsoņu nodarbināšanai, kas ievērojami gan dibinot darba tiesiskās attiecības, gan darba attiecību laikā.

Semināru vadīs Ellex Kļaviņš darba tiesību eksperti Irina Kostina un Ints Skaldis.

Plašāka informācija pieejama šeit.

Jomas eksperti

Person Item Background

Ints Skaldis

Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background

Irina Kostina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija