Studio Moderna pārstāvība komplicētā lietā par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu

Studio Moderna un Top Shop International iegulda ievērojamus līdzekļus savu produktu mārketingā Latvijā. Šo produktu popularitāti apdraud trešās puses, kas izplata produktu viltojumus vai arī līdzīgus produktus, tādējādi, izmantojot Studio Moderna intelektuālo īpašumu. Mūsu komanda palīdzēja Studio Moderna vērsties pret dažādiem intelektuālā īpašuma pārkāpējiem.  Šis process ietvēra ne tikai trešo partiju interneta veikalus, bet arī domēnu īpašniekus, kuru izmantotie domēnu nosaukumi un saturs neatļautā veidā izmanto Studio Moderna piederošās tiesības.