TEVA veic sarežģītu Baltijas mēroga uzņēmuma iegādes darījumu

Ellex Kļaviņš pārstāvēja TEVA sarežģītā Baltijas mēroga un daļēji arī pasaules mēroga uzņēmuma iegādes darījumā, kas bija saistīts ar sarežģītu uzņēmumu nodošanu un attiecīgi arī darbinieku nodošanu.

Šī Baltijas mēroga uzņēmuma Actavis Baltics (Allergan Generics koncerna uzņēmuma) iegāde ir daļa no daudzu miljardu vērta Teva īstenota Allergan Generics iegādes darījuma.

Klientam sniedzām konsultācijas par labāko iegādes procesa struktūru attiecībā uz darbaspēku, iespējamo risku noteikšanu, nepieciešamo darbību izvērtēšanu, sagatavošanas procesu, visu dokumentu izstrādi, kā arī nepieciešamo darbinieku nodošanu.