TEVA tiesas process par iespējamu ekskluzīvo tiesību pārkāpumu

F. Hoffmann La-Roche uzsāka tiesvedību pret mūsu klientu par ģenērisko zāļu (kapecitabīns, kas tiek izmantots daudzu vēža veidu ārstēšanai) pārdošanu, iespējams, pārkāpjot ekskluzīvās tiesības. F.Hoffmann La-Roche tiesības uz attiecīgo medikamentu izrietēja no aizsardzības, kas piešķirta ar papildu aizsardzības sertifikātu (PAS) saskaņā ar ES tiesību aktiem. F. Hoffmann-La Roche pamatoja savu prasību ar šādu pirmspievienošanās PAS attiecībā uz zālēm, kas Latvijā piešķirts līdz 2016. gadam, lūdzot aizliegt un izdot pagaidu rīkojumu pret TEVA attiecībā uz ģenērisko zāļu pārdošanu.

Mūsu komanda iesniedza pretprasību, ar ko lūdza atzīt PAS par spēkā neesošu sakarā ar neatbilstību ES Regulai Nr. 469/2009, saskaņā ar kuru piešķirtā PAS termiņam jābeidzas 2013. gadā.

Šajā lietā tika aktualizēti svarīgi jautājumi par ES Regulas Nr. 469/2009 pārejas noteikumu interpretāciju.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, Augstākā tiesa šo lietu izbeidza un mūsu klientam tas bija veiksmīgs lietas iznākums. Šī lieta ir būtisks juridisks precedents, kas ietekmē to, kā tiek aprēķināti PAS termiņi konkrētām zālēm visās ES dalībvalstīs, kuras pievienojās pēc 2004. gada 1. maija.

Klientu pārstāvēja asociētie partneri Mārtiņš Gailis un Irina Kostina, kā arī vecākais eksperts Raivis Leimanis.

Jomas eksperti

Person Item Background

Irina Kostina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Mārtiņš Gailis

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background

Raivis Leimanis

Vecākais eksperts, zvērināts advokāts / Latvija