Uniper Ruhrgas International iziet no Latvijas gāzes pārvades un krātuves tirgus

Ellex Kļaviņš un EY Latvia konsultēja Uniper Ruhrgas International GmbH (Uniper) par tam piederošo kapitāldaļu pārdošanu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatorā AS “Conexus Baltic Grid” (CBG), kas pārvalda arī vienu no lielākajiem pazemes gāzes krātuvju operatoriem Eiropā – Inčukalna pazemes gāzes krātuvi.

CBG kā juridiska persona pastāv tikai kopš 2017. gada janvāra, saistībā ar AS “Latvijas Gāze” (LG) gāzes pārvades un gāzes uzglabāšanas aktīvu un funkciju nodalīšanu reorganizācijas ceļā. LG līdz tam bija ekskluzīvas tiesības Latvijā gāzes pārvadē, glabāšanā, izplatīšanā un tirdzniecībā. Nodalīšanu noteica Latvijas valsts, īstenojot ES direktīvu, kas pieprasīja gāzes pārvades operatoru un funkciju nošķiršanu no gāzes ieguves un tirdzniecības.

Pārdevējs Uniper ir daļa no globāla enerģētikas uzņēmuma, kura galvenā mītne atrodas Vācijā, un kopš LG privatizācijas 1997. gadā ir LG akcionārs, kas reorganizācijas rezultātā turēja arī CBG akcijas.

Pircējs AS “Augstsprieguma tīkls” ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kura akcijas pilnībā pieder Latvijas valstij, un kapitāldaļu turētāja ir Finanšu ministrija.

Ar šo darījumu valdība ir pieņēmusi lēmumu iegādāties daļu Inčukalna pazemes gāzes krātuves operatora akcijas ar nodomu iegūt kontroli pār Latvijas teritorijā esošās dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmu. Darījuma ietvaros valsts kontrolē esošajai sabiedrībai tiek nodotas gāzes pārvades funkcija papildus jau esošajai elektroenerģijas pārvades funkcijai. Valsts mērķis ir turpināt virzību uz Baltijas valstu un Somijas reģionālā gāzes tirgus izveidošanu līdz 2020. gadam.

AS “Conexus Baltic Grid” akciju pārdošanas darījums tika pabeigts Enerģētikas likumā noteiktajā termiņā, kas paredz Uniper (kā globāls gāzes ražotājs / tirgotājs) pienākumu līdz 2017. gada 31. decembrim atsavināt savu akciju daļu no CBG, pretējā gadījumā saskaņā ar attiecīgajiem nodalīšanas noteikumiem Uniper zaudē savas balsstiesības CBG akcionāru sapulcē, kā arī zaudē tiesības izvirzīt kandidātus uzņēmuma padomē.

Akciju pārdošanas darījums notika 2017. gada 12. decembrī un noslēdzās 15. decembrī. Darījuma cena ir konfidenciāla.

EY Latvija nodrošināja Uniper kā pārdevējus ar M&A konsultācijām, finansēšanas modelēšanu un atbalstu ar regulēto nozari saistītājos jautājumos, ko veica partneris Guntars Krols, partneris Nauris Kļava, menedžeri – Viktors Sentuhovskis, Dmitrijs Minajevs, Damian Lozinski un Darījumu un Konsultāciju komanda.

Jomas eksperti

Person Item Background

Reinis Sokolovs

Zvērināts advokāts / Latvija