Valsts parādu pārvaldības juridiskie jautājumi

Ellex Kļaviņš ir konsultējis Valsts kasi juridiskos jautājumos valsts parādu pārvaldības jomā un sniedzis ieteikumus potenciāliem skaidrojumiem nacionālajos tiesību aktos.

Juridiskās konsultācijas sniedza vecākais eksperts un zvērināts advokāts Raivis Leimanis.

 

Valsts kase ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Valsts kases darbības virsmērķis ir droša un efektīva valsts pārvaldes funkciju īstenošana valsts finanšu pārvaldības jomā.

Jomas eksperti

Person Item Background

Raivis Leimanis

Vecākais eksperts, zvērināts advokāts / Latvija