Valsts tiesu ekspertīžu biroja publiskā iepirkumu konkursa rezultātu apstrīdēšana

Ellex Kļaviņš veiksmīgi pārstāvēja klientu lietā par Valsts tiesu ekspertīžu biroja publiskā iepirkumu konkursa rezultātu apstrīdēšanu.

Projekta rezultātā tika panākts vēlamais rezultāts, un Iepirkumu uzraudzības birojs pieņēma klientam labvēlīgu lēmumu – aizliegt slēgt iepirkuma līgumu ar noteikto konkursa uzvarētāju, atcelt lēmumu par konkursa rezultātiem un uzdot pārtraukt iepirkuma procedūru.

Klientu šajā projektā pārstāvēja Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts un publiskā iepirkuma prakses grupas vadītājs Māris Brizgo.

Jomas eksperti

Person Item Background

Māris Brizgo

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija