Velvet Mink akciju pārdošana pārrobežu mērogā

Velvet Mink ir uzņēmums, kam pieder ūdeļu audzēšanas saimniecības. Mūsu pārstāvniecībā notikusi 50% Velvet Mink uzņēmuma akciju pārdošana Latvijā un 100% akciju pārdošana uzņēmumos Dānijā. Esam noslēguši līgumu starp kapitāla daļu īpašnieku un pircēju, kā arī palīdzējuši ar ūdeļu un ūdeļādas ražošanas aprīkojuma pārdošanu Latvijā un Dānijā. Darījuma struktūra bija sarežģīta un skāra jautājumus, kas saistīti ar nodokļu apjomu un kapitāla daļu īpašnieka līgumu, jo pircējs (PRC/Hong Kong national) pieprasīja lietas izskatīšanu no attiecīgās valsts juridiskā aspekta.