World Trademark Review izceļ Ellex Kļaviņš sniegumu

Strauji attīstoties fintech un informācijas tehnoloģiju nozarēm, uzņēmumi Latvijā arvien vairāk apzinās intelektuālā īpašuma tiesību un preču zīmju aizsardzības nozīmi. Pieaug to uzņēmumu skaits, kas pilnveido savas starptautiskās preču zīmju stratēģijas. Tā rezultātā aizvien vairāk biroju piedāvā pakalpojumus intelektuālā īpašuma jomā – tas izskaidro strauji augošo pieprasījumu pēc intelektuālā īpašuma tiesību ekspertiem, kas rada pārmaiņas vietējā tirgū.

Saskaņā ar World Trademark Review publicētajiem vērtējumiem, Ellex Kļaviņš advokātu birojs: “izcilā līmenī sniedz pakalpojumus intelektuālā īpašuma jomā” un “biroja juristi ir augsta līmeņa profesionāļi ar pieredzi, kuri izprot biznesa mērķus”. Pragmatiska un bezierunu zīmolu aizsardzības nodrošināšana ir preču zīmju grupas specialitāte. Ellex Kļaviņš intelektuālā īpašuma prakses grupa pārstāvēja Sky International vairākās nozīmīgās lietās, kā rezultātā tika panākts, ka preču zīme ‘Skyworth’ netiek reģistrēta Latvijā. Papildus tam regulāri tiek strādāts arī ar tādiem klientiem kā The Coca-Cola Company un ExxonMobil pie vietējo preču zīmju reģistrācijas, atjaunošanas u.tml.’’

Intelektuālā īpašuma tiesību prakses grupas vadītājs un zvērināts advokāts Mārtiņš Gailis saņēmis individuālu novērtējumu: ‘’Mārtiņš Gailis ieņem vadošo pozīciju Intelektuālā īpašuma prakses jomā, kuru viņš vada ar pārliecību un precizitāti.’’

World Trademark Review novērtē vadošos preču zīmju profesionāļus visā pasaulē, un tas ir pasaulē vienīgais neatkarīgais lietišķās informācijas dienests, kas sniedz aktuālāko informāciju saistībā ar preču zīmju jautājumiem starptautiskā mērogā.

Jomas eksperti

Person Item Background

Mārtiņš Gailis

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija