Z Towers pārstāvēšana tiesvedības lietā

Z Towers ir unikāls divu augstceltņu dzīvojamo ēku projekts, kas attīstīts Rīgas centrā. Mūsu eksperti pārstāv klientu tiesvedības lietā pret darījuma partneru projektētāju un autoruzraugu par abu torņu infrastruktūras un apakšzemes daļu plānošanu un uzraudzību.