Niklāvs Zieds

Vecākais jurists

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 67814866

Niklāvs Zieds konsultē vietējas un starptautiskas kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu fondus un citas finanšu iestādes licencēšanas un atbilstības jautājumos. Papildus finanšu iestāžu regulējuma jautājumiem viņš bieži nodarbojas ar aktīvu un projektu finansēšanas darījumiem, tostarp aviācijas finansēšanas jomā.

Strādājot Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, viņš ir konsultējis licencēšanas, uzraudzības un sankciju jautājumos saistībā ar kapitāla tirgu, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu fondiem. Niklāvs ir arī izgājis gadu ilgu juridisko praksi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē (EVTI) Parīzē, Francijā, kas ļāva viņam strādāt pie tehnisko standartu, vadlīniju un jautājumu un atbilžu izstrādes, kā arī sniegt konsultācijas par tādiem jautājumiem kā finanšu digitalizācija (MiCA un DORA), ilgtspējīgas finanses (SFDR un ES Taksonomijas regula), ieguldījumu pakalpojumi un produkti (MiFID II un MiFIR), centrālie darījumu partneri (EMIR), etaloni un to administratori (BMR), kredītreitingu aģentūras (CRAR) un citiem tiesību aktiem.

Ievērojot, ka Niklāvs ir konsultējis neskaitāmus mazos un vidējos uzņēmumus no Vācijas, Austrijas un Šveices, kā arī pavadīja 2019. gada februāri komandējumā Hamburgā advokātu birojā ar specializāciju banku un finanšu tiesībās, Niklāvam ir labas vācu valodas zināšanas.

2019

Rīgas Juridiskā augstskola

Profesionālais maģistra grāds ar atzinību

2017

Rīgas Juridiskā augstskola

Tiesības un diplomātija, bakalaura grāds

2022

Valsts pārskats - Latvija: AML
Thomson Reuters, 21.06.2022.

Pārskats par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesisko regulējumu Latvijā.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.