Niklāvs Zieds

Jurists

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 678 03390

Niklāvs Zieds ir jurists ar specializāciju banku un finanšu tiesībās. Viņš ir ieguvis vērtīgu pieredzi privātajā un publiskajā sektorā, konsultējot kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekus un maksājumu pakalpojumu sniedzējus saistībā ar pakalpojumu pārrobežu sniegšanu Latvijā. Niklāvs vienlaikus ir bijis atbildīgs par emitentu prospektu izvērtēšanu un apstiprināšanu, emitentu, to pārvaldītāju un finanšu instrumentu turētāju uzraudzību saistībā ar tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jautājumiem, ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzību, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku, kā arī privāto pensiju fondu darbības regulējumu. Niklāvs ir arīdzan strādājis ar centrālo vērtspapīru depozitāriju regulējumu un tirdzniecības vietām MiFID II izpratnē. Viņš ir arī piedalījies ar akciju atpirkšanas piedāvājumiem saistītu normatīvo aktu projektu izstrādē un bija FKTK kontaktpersona jautājumos par Eiropas zaļo obligāciju standartu, kā arī pārstāvēja regulatoru Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes Pārņemšanas piedāvājumu komitejā un Ieguldījumu un alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku komitejā.

Ievērojot, ka Niklāvs ir konsultējis neskaitāmus mazos un vidējos uzņēmumus no Vācijas, Austrijas un Šveices, kā arī pavadīja 2019. gada februāri komandējumā Hamburgā advokātu birojā ar specializāciju banku un finanšu tiesībās, Niklāvam ir labas vācu valodas zināšanas.

2019

Rīgas Juridiskā augstskola

Profesionālais maģistra grāds ar atzinību

2017

Rīgas Juridiskā augstskola

Tiesības un diplomātija, bakalaura grāds

2022

Valsts pārskats - Latvija: AML
Thomson Reuters, 21.06.2022.

Pārskats par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesisko regulējumu Latvijā.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.