Pramonės sritis

Sveikatos priežiūra ir farmacija

Suteikiame klientams įvairiapuses ir į komercinę veiklą orientuotas teisines paslaugas.

Service hero mask

Mūsų klientai – tai lyderiaujančios ir perspektyvios gyvybės mokslų sektoriaus įmonės, veikiančios farmacijos, medicinos prietaisų, biotechnologijų, nanotechnologijų ir kitose medicinos teisės reglamentuojamose srityse. Remdamiesi sukaupta reguliavimo, intelektinės nuosavybės, licencijavimo, bylinėjimosi, atsakomybės už netinkamos kokybės produktų padarytą žalą, nesąžiningos konkurencijos, antimonopolinių reikalavimų, susijungimų ir įsigijimų, taip pat kitų sričių patirtimi, padedame kurti ir apsaugoti sveikatos priežiūros bei gyvybės mokslų bendroves.

Suteikdami klientams įvairiapuses ir į komercinę veiklą orientuotas teisines paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiais mūsų kontoroje ir kitose įstaigose dirbančiais specialistais.

Susisiekite su mumis

Dr. Jaunius Gumbis

Jaunius Gumbis, Dr.

Partneris

/

Lietuva

Ruta Pumputiene

Rūta Karpičiūtė (Pumputienė)

Partnerė

/

Lietuva

Ekspertai

Person Item Background
Rūta Armonė
Partnerė / Lietuva
Person Item Background
Dovydas Gudžiūnas
Dovydas Gudžiūnas
Asocijuotasis teisininkas / Lietuva
Person Item Background
Dr. Jaunius Gumbis
Jaunius Gumbis, Dr.
Partneris / Lietuva
Person Item Background
Ilona Jančiauskaitė
Ilona Jančiauskaitė
Ekspertė / Lietuva
Person Item Background
Povilas Junevičius
Povilas Junevičius
Partneris / Lietuva
Person Item Background
Marius Juonys
Marius Juonys
Partneris / Lietuva
Person Item Background
Miglė Petkevičienė
Partnerė / Lietuva
Person Item Background
Gintarė Taluntytė
Gintarė Taluntytė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva
Person Item Background
Giedre Tubelyte
Giedrė Tubelytė
Ekspertė / Lietuva