Reguliavimas

Aplinkosauga

Dalyvavome rengiant dešimtis su aplinkos apsauga susijusių įstatymų ir teisės aktų bei vykdant daugybę rezonansinių priežiūros tyrimų ir projektų.

Service hero mask

Turime ilgametės patirties ir rinkoje reikšmingos kompetencijos aplinkos apsaugos teisės srityje. Dalyvavome rengiant dešimtis su aplinkos apsauga susijusių įstatymų ir teisės aktų bei vykdant daugybę rezonansinių priežiūros tyrimų ir projektų, susijusių su ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimu. Be to, turime daug patirties atstovaujant investuotojų ir kitų subjektų interesams valstybinės ir vietos valdžios institucijose bei teismuose nagrinėjant su aplinkos tarša susijusius ieškinius, užtikrinant gamintojo atsakomybę, vertinant poveikį aplinkai, jai padarytą žalą, sprendžiant su atliekų tvarkymu ar šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusius ir kitus teisinius aplinkos apsaugos klausimus.

Mūsų teisės ekspertai – tinkamas pasirinkimas atliekant aplinkos apsaugos auditą, sprendžiant gamintojo atsakomybės ir gamtai padarytos žalos klausimus.

Susisiekite su mumis

Olga Petroševičienė, Dr.

Partnerė

/

Lietuva

Ekspertai

Person Item Background
Dovydas Gudžiūnas

Dovydas Gudžiūnas

Teisininkas / Lietuva
Person Item Background

Karolis Kačerauskas, Dr.

Partneris / Lietuva
Person Item Background
Kristina Matvejenkaitė

Kristina Matvejenkaitė

Asocijuotoji teisininkė / Lietuva
Person Item Background

Olga Petroševičienė, Dr.

Partnerė / Lietuva