Reguliavimas

Aplinkosauga

Dalyvavome rengiant dešimtis su aplinkos apsauga susijusių įstatymų ir teisės aktų bei vykdant daugybę rezonansinių priežiūros tyrimų ir projektų.

Service hero mask

Turime ilgametės patirties ir rinkoje reikšmingos kompetencijos aplinkos apsaugos teisės srityje. Dalyvavome rengiant dešimtis su aplinkos apsauga susijusių įstatymų ir teisės aktų bei vykdant daugybę rezonansinių priežiūros tyrimų ir projektų, susijusių su ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimu. Be to, turime daug patirties atstovaujant investuotojų ir kitų subjektų interesams valstybinės ir vietos valdžios institucijose bei teismuose nagrinėjant su aplinkos tarša susijusius ieškinius, užtikrinant gamintojo atsakomybę, vertinant poveikį aplinkai, jai padarytą žalą, sprendžiant su atliekų tvarkymu ar šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusius ir kitus teisinius aplinkos apsaugos klausimus.

Mūsų teisės ekspertai – tinkamas pasirinkimas atliekant aplinkos apsaugos auditą, sprendžiant gamintojo atsakomybės ir gamtai padarytos žalos klausimus.

Susisiekite su mumis

Olga Petroševičienė

Olga Petroševičienė, Dr.

Partnerė

/

Lietuva

Ekspertai

Person Item Background
Ilona Andriušienė
Asocijuotoji teisininkė / Lietuva
Person Item Background
Ieva Badikonytė
Teisininkė / Lietuva
Person Item Background
Dovydas Gudžiūnas
Dovydas Gudžiūnas
Asocijuotasis teisininkas / Lietuva
Person Item Background
Karolis Kačerauskas, Dr.
Partneris / Lietuva
Person Item Background
Simona Bumblauskytė – Kiauleikienė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva
Person Item Background
Andra Mažrimaitė
Andra Mažrimaitė
Teisininkė / Lietuva
Person Item Background
Olga Petroševičienė
Olga Petroševičienė, Dr.
Partnerė / Lietuva