Atostogų planus griauna gaisrai. Kokios teisinės išeitys?

By: Gintarė Taluntytė

Neregėto masto gaisrai Graikijos Rodo saloje sujaukė keliautojų planus ir taip pat kelionių planuotojų darbymetį. Pačiame atostogų įkarštyje į itin populiarią salą skristi pavojinga, tačiau nedraudžiama. Taigi, įvertinti riziką ir priimti sprendimą dėl kelionės atšaukimo dažniausiai tenka patiems poilsiautojams. Tad kokios teisės ir pareigos susiklosčius tokiai situacijai tenka kelionių organizatoriams, avialinijoms ir patiems poilsiautojams?

Sprendžiant dėl nevykimo į kelionę ir galimybės susigrąžinti pinigus pirmiausia turistai turėtų įsivertinti, kokiu būdu kelionė buvo organizuota – ar asmuo įsigijo organizuotą turistinę kelionę (kuri yra ne mažiau kaip dviejų skirtingų turizmo paslaugų – pavyzdžiui, keleivių vežimo, apgyvendinimo derinys, kuris gali būti įsigytas per agentą ar kelionių organizatorių), ar tai asmens savarankiškai organizuota individuali kelionė (pvz. asmeniškai įsigyjant lėktuvo bilietus, rezervuojant viešbučius ir pan.).

Sprendimai įsigijus organizuotą turistinę kelionę

Įsigijus organizuotą turistinę kelionę asmens teisės nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį yra įtvirtintos teisės aktuose. Vadovaujantis Civiliniu kodeksu (6.750 str.), keliautojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turistinės kelionės pradžios. Priklausomai nuo sutarties nutraukimo priežasties, kelionių organizatorius gali reikalauti iš keliautojo sumokėti kelionės nutraukimo mokestį.

Vis dėlto (vadovaujantis Civilinio kodekso 6.750 str. 4 d. 3 p.) jeigu organizuotos turistinės kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti organizuotą turistinę kelionę ar nuvežti keliautojus į organizuotos turistinės kelionės tikslo vietą, keliautojas turi teisę nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį, nemokėdamas kelionės nutraukimo mokesčio. Tokiu atveju keliautojas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už organizuotą turistinę kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.

Kitaip tariant, jeigu kelionės tikslo vietoje ar greta vyksta, pavyzdžiui, gaisrai, potvyniai, kitos gamtinės ir stichinės nelaimės, dėl ko tampa neįmanomas ar pavojingas nuvykimas į kelionės tikslo vietą, apgyvendinimas joje, susijusių ekskursijų organizavimas tokiu atveju keliautojas gali nutraukti sudarytą organizuotos turistinės kelionės sutartį ir reikalauti, kad jam būtų grąžinti už tokią kelionę sumokėti pinigai. Tačiau, kaip minėta, tokiais atvejais keliautojui nesuteikiama teisė papildomai reikalauti patirtos žalos atlyginimo (pavyzdžiui, žalos už papildomai savarankiškai įsigytą ekskursiją, išsinuomotą automobilį ir pan.).

Nurodytu atveju komunikacija su agentu (jei kelionė buvo įsigyta per agentą) ar kelionių organizatoriumi turėtų vykti raštu, kontaktuojant sutartyje nurodytais agento ar kelionių organizatoriaus kontaktais.

Verta paminėti ir tai, kad pats kelionių organizatorius gali nutraukti sutartį ir grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus, jei kelionių organizatorius negali įvykdyti organizuotos turistinės kelionės sutarties dėl nenugalimos jėgos. Tokiu atveju kelionių organizatorius taip pat neprivalo atlyginti keliautojo patirtos žalos.

Kilus ginčams dėl galimybės atgauti pinigus nurodytu atveju ir nepavykstant susitarti su agentu ar kelionių organizatoriumi, ginčai gali būti nagrinėjami kreipiantis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba į teismą.

Sprendimai kelionę susiorganizavus savarankiškai

Kelionę susiorganizavus savarankiškai, reikėtų atskirai vertinti, ar galima atgauti pinigus už lėktuvų bilietus, rezervuotus viešbučius, ekskursijas ir pan. Tokiu atveju pirmiausiai reikėtų vertinti su konkrečios paslaugos teikėju sudarytų sutarčių sąlygas.

Pavyzdžiui, oro vežėjų paslaugų teikimo sąlygos paprastai yra pateikiamos oro vežėjų internetiniuose puslapiuose ir turi būti atsiunčiamos keliautojui įsigijus bilietus. Paprastai, pačiam keliautojui nusprendus nevykti į kelionę, sumokėti pinigai už įsigytus bilietus nėra grąžinami, nebent kitaip yra nurodyta taikomose oro vežėjų vežimo sąlygose (pavyzdžiui, jeigu sąlygos numato keliautojo teisę atsisakyti sutarties nenumatytų aplinkybių atveju) arba tokią galimybę (atsisakyti skrydžio, pakeisti skrydžio datas, vietą) tiesiogiai suteikia įsigytas bilietas.

Tais atvejais, kai skrydis yra atšaukiamas paties oro vežėjo iniciatyva, būtų taikomos oro keleivių teisės. Konkrečios keleivio teisės priklausys nuo skrydžio atšaukimo priežasties ir laiko, kada buvo atšauktas skrydis ir pan.

Lygiai taip pat individualiai reikėtų vertinti ir, pavyzdžiui, galimybes atgauti pinigus už rezervuotus viešbučius ar apartamentus. Tokios galimybės priklauso nuo nakvynės įstaigų taikomų taisyklių. Paprastai rezervuojant nakvynę per nakvynės rezervavimo sistemas kiekvieno paslaugų teikėjo atšaukimo nuostatus galima rasti arba nakvynės rezervavimo sistemoje/platformoje arba paslaugų teikėjo informaciniuose puslapiuose, užsakymo metu, patvirtinimo el. laiške ir pan.

Taip pat reikėtų įsivertinti, ar nebuvo rezervuota nakvynė su galimybe šią nakvynę atšaukti iki konkrečios nurodytos datos, nesant pareigos mokėti.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekviena situacija turi būti vertinama individualiai.

Ekspertai

Person Item Background
Gintarė Taluntytė
Gintarė Taluntytė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva