Atsiranda galimybė nutraukti santuoką paprasčiau ir greičiau

By: Rūta Jasilionė

Sausis neoficialiai laikomas „skyrybų mėnesiu“: statistika rodo, kad poros būtent sulig naujaisiais metais nusprendžia nutraukti santuokos saitus. Panašu, kad šis naujųjų metų tikslas nuo šiol galės būti įgyvendinamas dar greičiau. Nuo 2023 m. sausio 1 d. sutuoktiniams, neturintiems nepilnamečių vaikų, atsirado galimybė santuoką nutraukti bendru sutarimu pas notarą. Anksčiau tokie sutuoktiniai turėjo inicijuoti procesą teisme.

Šia nauja galimybe ne tik mažinamas teismų krūvis, tačiau ji leis sutuoktiniams santuoką nutraukti paprasčiau ir greičiau, toks procesas bus mažiau formalizuotas. Be to, remiantis kitų Europos šalių, kuriose tokia galimybė jau taikoma (Latvija, Estija, Ispanija, Italija, Prancūzija ir kt.), praktika, santuokos nutraukimas pas notarą sutuoktiniams yra labiau priimtinas, konfidencialesnis. Pagrindinės sąlygos sutuoktiniams, siekiantiems pasinaudoti šia įstatymo naujove: sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų; nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieni metai sutuoktiniai bendru sutarimu sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje tarpusavyje aptarė tarpusavio išlaikymo, bendro turto ir įsipareigojimų pasidalijimo ir pan. klausimus; abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje.

Kaip ir teismo procese, bendri ar asmeniniai sutuoktinių kreditoriai yra informuojami apie santuokos nutraukimą bei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygas. Tuo atveju, jeigu kreditoriai pateiktų prieštaravimų, su kuriais sutuoktiniai nesutiktų, notaras sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių netvirtintų ir sutuoktiniai turėtų teisę kreiptis į teismą.

Naudojantis notaro paslaugomis, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių įsigalios kitą darbo dieną po jos notarinio patvirtinimo dienos. Ir tai gerokai greičiau nei skiriantis teismo keliu – teismo sprendimas įsiteisėja tik per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos. Vis dėlto, kaip ir anksčiau, rekomenduotina sutuoktiniams, prieš sudarant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir, pavyzdžiui, sprendžiant dėl bendro turto padalijimo, pasikonsultuoti su teisininkais, kurie ne tik parengs tokią sutartį, bet ir padės užtikrinti, kad ši sutartis atitiktų to sutuoktinio tikrąją valią, išaiškintų, patikrintų turto vertes, smulkiai išaiškintų galimas rizikas bei galimybes, susijusias su konkrečiu susitarimu.

Ekspertai

Person Item Background
Rūta Jasilionė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva