„Brexit“ – kas toliau?

2019-02-15
 
Jungtinės Karalystės Parlamentui atmetus pasiektą „Brexit“ susitarimą ir ministrės pirmininkės Theresos May planą „B“, kilo dar daugiau neaiškumo dėl santykių tarp Jungtinės Karalystės (JK) ir Europos Sąjungos (ES) ateities po 2019 m. kovo 29 d. Nesant jokio aiškaus rezultato, reikėtų apsvarstyti įvairias „Brexit“ galimybes.
 
„Brexit“ susitarimo persvarstymas
 
Kol vis dar išlieka išstojimo sutarties persvarstymo galimybė, išlieka ir vadinamojo „minkštojo“ „Brexit“ tikimybė. Jei JK ir ES susitartų iš naujo derėtis dėl „Brexit“ sutarties, tai suteiktų daugiau aiškumo ateities santykiams. Vis dėlto atsižvelgiant į tai, kad JK Parlamentas atmetė išstojimo sutartį, kurią JK ir ES derybininkai pasiekė 2018 m. lapkritį, ir nuoseklią ES poziciją nepersvarstyti išstojimo sutarties, naujos derybos dėl „Brexit“ susitarimo reikalautų didžiulių abiejų suinteresuotų pusių pastangų ir kompromisų.
 
„Kietasis“ „Brexit“
 
Jei susitarimas nebūtų pasiektas, įvyktų vadinamasis „kietasis“ „Brexit“. Tokiu atveju po 2019 m. kovo 29 d. ES teisė daugiau nebegaliotų JK ir JK būtų laikoma trečiąja šalimi. Nors ES jau pradėjo ruoštis šiam scenarijui, rengdama „nenumatyto atvejo“ planą ir tam tikrus įstatyminius aktus, JK išstojimas iš ES be susitarimo, be jokios abejonės, sutrikdys normalią įmonių veiklą ir sukels be galo daug problemų, kurios reikalaus greito ir efektyvaus sprendimo.
 
Lisabonos sutarties 50 straipsnio termino pratęsimas
 
50-asis Lisabonos sutarties straipsnis numato teisinį JK išstojimo iš ES procesą. Jis nustato 2 metų derybų periodą, po kurio išstojančiai valstybei narei nebetaikomos ES sutartys. Kadangi JK aktyvavo 50-ąjį straipsnį 2017 m. kovo 29 d., vadinasi, JK išstos iš ES 2019 m. kovo 29 d. Tačiau yra galimybė pratęsti galutinį terminą, nustatytą šiame straipsnyje. Tokio pratęsimo turėtų pareikalauti JK ir tam reikėtų vieningo visų likusių 27 valstybių narių pritarimo. Kadangi Lisabonos sutartis nenumato pratęsimo termino ilgio, tikslus pratęsimo laikotarpis priklausytų nuo to, kiek darbų liko padaryti: ar susitarimą reikia tik ratifikuoti, o gal visiškai iš naujo svarstyti.
 
Lisabonos sutarties 50 straipsnio atšaukimas
 
Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą Jungtinė Karalystė gali vienašališkai atšaukti savo pareiškimą apie ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos. Tai reiškia, kad iki 2019 m. kovo 29 d. JK vis dar turi galimybę pakeisti savo sprendimą ir pasilikti Europos Sąjungos nare.
 
Antrasis referendumas
 
Kovo 29 d. greitai artėjant, pasigirsta diskusijų dėl galimybės surengti antrąjį referendumą. Vis dėlto nėra bendro sutarimo šiuo klausimu, kadangi pozicijos varijuoja nuo aiškaus kvietimo organizuoti antrąjį referendumą iki visiško idėjos atmetimo.