Živilė Konkulevičiūtė

Žmogiškųjų išteklių vadovė

Lietuva

Živilė Konkulevičiūtė