„Ellex Valiunas“ ir „White & Case“ konsultavo Lietuvą dėl buvusio bankrutavusio banko „Snoras“ akcininko V. Antonovo ieškinio

Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ ir „White & Case“ konsultavo Lietuvos Respubliką, atstovaujamą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl Rusijos teismuose pagal banko „Snoras“ buvusio akcininko Vladimiro Antonovo  ieškinį iškeltos bylos. Ieškiniu V.Antonovas reikalavo daugiau nei 40 milijardų rublių (daugiau nei 580 mln. eurų) kompensacijos už tariamai neteisėtai Lietuvos Respublikos įvykdytą banko „Snoras“ akcijų ekspropriaciją ir už žalą V.Antonovo verslo reputacijai, kuri neva buvo padaryta Lietuvos Respublikos Prezidentės pareiškimais Lietuvos spaudoje.
 
Maskvos miesto komercinis teismas pritarė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išreikštai pozicijai, parengtai „Ellex Valiunas“ ir „White & Case“ teisininkų, ir nutraukė bylą dėl jurisdikcijos nagrinėti šį ginčą neturėjimo.
 
Teismas priėmė sprendimą remdamasis, be kita ko, 1992 m. liepos 21 d. Rusijos-Lietuvos sutartimi dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose ir 1999 m. liepos 29 d. sutartimi dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos.
 
Pirmoji sutartis numato, kad reikalavimai atlyginti nuostolius turi būti nagrinėjami susitariančiosios valstybės, kurios teritorijoje įvyko veiksmas arba atsirado kitokia aplinkybė, tapusi pagrindu reikalauti atlyginti žalą, kompetentingame teisme.
 
Antroji sutartis numato, kad su investicijomis susiję ginčai tarp susitariančiosios valstybės investuotojo ir kitos susitariančiosios valstybės turi būti teikiami spręsti susitariančiosios valstybės, kurios teritorijoje investicija buvo atlikta, kompetentingam teismui arba atitinkamam tarptautiniam arbitražui.
 
Rusijos Federacijos devintasis apeliacinis komercinis teismas paliko galioti Maskvos miesto komercinio teismo nutartį ir atmetė V. Antonovo apeliacinį skundą. Apeliacinis teismas taip pat nurodė, kad Rusijos 2015 m. lapkričio 3 d. federalinis įstatymas Nr. 297-FZ „Dėl užsienio valstybių ir jų turto jurisdikcinių imunitetų Rusijos Federacijoje“ netaikomas šiam ginčui, nes jis kilo dėl aplinkybių, atsiradusių 2011 m., t. y. iki minėto įstatymo įsigaliojimo. 
 
V.Antonovui pateikus kasacinį skundą,  Maskvos apskrities komercinis teismas jį grąžino,  be pateisinamų priežasčių praleidus kasacinio skundo pateikimo terminą.
 
Ši byla turi precedentinę reikšmę investicinių ginčų prieš užsienio valstybes Rusijos teismuose praktikai. Joje plėtojamas jurisdikcinių imunitetų normų taikymas bei aiškinimas, o taip pat daugybė kitų klausimų, susijusių su Rusijos teismų kompetencija. Ginčas taip pat yra vienas didžiausių Rusijos teismų sistemoje pagal ieškinio sumą.
 
Lietuvos Respubliką konsultavo partnerė Vilija Vaitkutė Pavan ir asocijuotas teisininkas Darius Bugailiškis iš advokatų kontoros „Ellex Valiunas“. „White  & Case“ teisininkų komandai vadovavo partnerė Julia Zagonek ir konsultantas Pavel Boulatov, o komandos nariais buvo teisininkai Daria Scheglova, Anton Vasin ir Alexander Sysoev.