„Ellex Valiunas“ komanda padėjo išspręsti nacionalinio stadiono klausimą

„Ellex Valiunas“ ekspertai teikė teisines konsultacijas Vilniaus miesto savivaldybei ir padėjo parengti koncesijos pirkimo sąlygas. Nutarta, kad per konkursą bus atrinktas privatusis investuotojas daugiafunkcio komplekso statyboms. Šiuo projektu koncesijos sutartis bus teikiama 25 metams 2 institucijų – savivaldybės ir Vyriausybės paskirto Kūno kultūros sporto departamento.