„Ellex Valiunas“ padeda steigtis naujam bankui Lietuvoje

Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į didžiausios Lietuvoje kredito unijos „Mano unija“ prašymą ir jos atliktus pasirengimo banko veiklai veiksmus, išdavė sutikimą pradėti kredito unijos pertvarkymą į banko licenciją turinčią akcinę bendrovę. Tai pirmojo etapo pasirengimo banko veiklai pabaiga. Kitas etapas – kreipimasis į Lietuvos banką dėl banko licencijos išdavimo. Šiuo metu „Mano unija“ yra vienintelė kredito unija Lietuvoje, gavusi Lietuvos banko sutikimą vykdyti pertvarkymą į banką.