ES trečiojo energetikos paketo ir atsinaujinančiųjų išteklių energiją reglamentuojančių teisės aktų perkėlimas į Lietuvos nacionalinę teisę

Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo ir Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojama atsinaujinančiųjų išteklių energija, perkėlimas į Lietuvos nacionalinę teisę; valstybės institucijų ir energetikos bendrovių konsultavimas dėl būtinų pakeitimų, kuriuos turi atlikti įmonės, norėdamos laikytis ES lygmeniu nustatytų reikalavimų;