FinTech: naujas specializuotų bankų reguliavimas Lietuvoje

Jeigu svarstote steigti naują finansinių technologijų (FinTech) įmonę, bet negalite apsispręsti dėl tinkamiausios vietos ES, Lietuvos jurisdikcija galėtų būti geriausias jūsų pasirinkimas.
 
Lietuva priėmė bankininkystės teisės aktų pakeitimus, kuriais įtvirtino naują vadinamąją „specializuotų bankų“ rūšį. Nauji teisės aktai įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.
 
Specializuoti bankai veiks kaip licencijuotos ir prižiūrimos kredito įstaigos, turinčios teisę teikti šias finansines paslaugas:
 1. indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas;
 2. skolinimas (įskaitant kredito sutartis dėl nekilnojamojo turto);
 3. finansinė nuoma;
 4. mokėjimo paslaugos;
 5. kelionės čekių, vekselių ir kitų mokėjimo priemonių išdavimas ir administravimas, jeigu tokia veikla nėra mokėjimo paslaugų dalis (4 punktas);
 6. garantijų ir įsipareigojimų išdavimas;
 7. finansinis tarpininkavimas (atstovavimas);
 8. lėšų administravimas;
 9. kreditingumo vertinimo paslaugos;
 10. saugyklų nuoma;
 11. valiutų keitimas (grynaisiais);
 12. el. pinigų išdavimas.
 
Priešingai nei visas paslaugas teikiantys bankai, specializuoti bankai negali teikti investicinių paslaugų, valdyti investicinius fondus, uždarąsias investicines bendroves, pensijų fondus, taip pat dalyvauti panašaus pobūdžio veikloje.
 
Pradinis specializuoto banko kapitalas turi apimti vieną ar daugiau elementų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 1 dalies a–e punktuose, ir turi būti ne mažesnis nei 1 mln. EUR.
 
Lietuvos bankas, Lietuvos finansų rinkos priežiūros institucija, turi išduoti licenciją specializuotam bankui per 6 mėn. nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Maksimalus terminas, per kurį reguliavimo institucija privalo patikrinti dokumentus, yra 12 mėn. nuo pirmo prašymo pateikimo dienos.
 
Remiantis vieno leidimo principu, specializuotam bankui išduota licencija galioja visoje EEE teritorijoje. Gavęs licenciją, specializuotas bankas galės patvirtintas finansines paslaugas bendroje rinkoje teikti įsteigdamas filialus arba pasinaudodamas laisve teikti paslaugas. Lietuvos banko vykdoma informavimo apie teisę verstis šia veikla procedūra gali užtrukti 1 mėn. (laisvės teikti paslaugas atveju) ar 3 mėn. (steigiant filialus kitoje EEE valstybėje narėje).
 
Siekdami pasinaudoti banko licencija, specializuoti bankai turi įvykdyti visus Lietuvoje bankams taikomus norminius reikalavimus. Tai reiškia, kad specializuotas bankas, be kita ko, turi atlikti licencijavimo procedūrą (įskaitant banko akcininkų ir vadovų vertinimą), turi turėti tinkamą organizacinę struktūrą, įdiegti vidaus procesus, vykdyti rizikos valdymą ir vidaus kontrolės procedūras, siekdamas užtikrinti savo veiklos patikimumą ir apriboti riziką, vykdyti norminius atskaitomybės ir kapitalo pakankamumo reikalavimus, vidaus ir išorės auditą.
 
Reikia eksperto patarimo?