Įsigaliojo Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimai

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimai, kurie turėtų dar labiau išryškinti arbitražo proceso, kaip alternatyvaus komercinių ginčų nagrinėjimo būdo, privalumus.
 
Nuo šiol, pateikus skundą dėl arbitražo sprendimo panaikinimo, Lietuvos apeliacinis teismas privalės tokį skundą išnagrinėti ne ilgiau kaip per 90 dienų nuo skundo priėmimo teisme dienos. Toks įstatymo pakeitimas arbitražo procesą padarys dar greitesnį, kadangi iki šiol įstatymas nenumatė maksimalaus termino, per kurį teisme turėtų būti išnagrinėtas skundas dėl arbitražo sprendimo panaikinimo, o arbitražo sprendimo apskundimas atidėdavo galutinį ginčo išsprendimą terminui, kuris nebuvo apibrėžtas įstatymu.
 
Taip pat naujieji pakeitimai užtikrins vieną iš labiausiai vertinamų arbitražo savybių – arbitražo proceso konfidencialumą.
Tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais, arbitražo proceso šalis turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą – bendrosios kompetencijos teismą – su prašymu atlikti tam tikrus procesinius veiksmus, pavyzdžiui, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įrodymų užtikrinimo ar įrodymų rinkimų. Iki šiol tokių prašymų pagrindu pradėtų bylų medžiaga, pagal bendrąją taisyklę, būdavo vieša, todėl tai neretai paviešindavo arbitražo bylos ir ginčo tarp šalių egzistavimo faktą. Įsigaliojus Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimams ši problema buvo išspręsta, kadangi tokio proceso, pradėto Vilniaus apygardos teisme, bylos medžiaga nuo šiol yra laikoma nevieša.
 
Galiausiai, Komercinio arbitražo įstatyme nuo 2017-07-01 yra numatyta, kad vykdomieji raštai pagal arbitražo teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo arbitražo sprendimo įsiteisėjimo. Tokia įstatymo nuostata turėtų įnešti dar daugiau teisinio aiškumo į arbitražo sprendimų vykdymo procesą. 
 
Reikia eksperto patarimo?
8 1Jums patars asocijuojoti teisininkė Giedrė Aukštuolienė
+370 52665960