Kaip apsidrausti nuo nereikalingo bylinėjimosi?

Dar sudarydami sutartį galite apsidrausti nuo nereikalingo bylinėjimosi ateityje. Sutartyje tinkamai įtvirtindami susitarimą dėl jurisdikcijos, galite užsitikrinti, kad ateityje galintys kilti ginčai bus išspręsti efektyviai ir mažiausiomis sąnaudomis.
 
Kas tai? Šalių susitarimas, kad ateityje galinčius kilti ginčus nagrinės tam tikros valstybės teismai arba konkretus teismas. Susitarimus dėl ES teismų reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Reglamentas).
 
Kodėl sudaroma? Tinkamai pasirinktas teismas padeda išvengti nereikalingų išlaidų ir žymių laiko kaštų. Nuo to, kuris teismas nagrinės kilusį ginčą, priklauso ne tik proceso eiga, bendras požiūris į tam tikrus sutartinius santykius, teisinių paslaugų kaina, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ypatumai, bet ir paties bylinėjimosi trukmė.
 
Kaip dažnai sudaroma? Europos Komisijos duomenimis, tokius susitarimus į sutartis su tarptautiniais partneriais įtraukia apie 90 procentų didelių (daugiau nei 250 darbuotojų) ir beveik 70 procentų visų ES įmonių.
 
Į ką atkreipti dėmesį? Besirenkant konkrečios ES valstybės narės teismą, verslininkai turėtų įvertinti sutarčiai taikomą teisę, šalių buveinių valstybes, sutarties vykdymo ir daugumos įrodymų buvimo vietą, įrodinėjimo procesą ir kitas, aukščiau nurodytas, aplinkybes.
 
Kokia rizika tinkamai nesusitarus? Nesant susitarimo, teismingumas nustatomas pagal Reglamente įtvirtintas teismingumo taisykles. Vien tik ginčas dėl jurisdikcijos praktikoje gali užtrukti iki 10 metų. Be to, bylos iškėlimas jurisdikcijos neturinčiame teisme yra nesąžiningų šalių naudojamas kaip proceso vilkinimo priemonė. Sprendžiant teismingumo klausimus, sutarties šalys neturi galimybės realiai ginti savo pažeistas teises neturi.
 
Į ką atkreipti dėmesį? Susitarimas privalo atspindėti šalių valią. Tinkamu patvirtinimu nebus laikoma, pvz., (i) teismo nurodymas kitai sutarties šaliai pateikiamame užsakymo patvirtinime ir sąskaitoje; (ii) teismo nurodymas bendrosiose sutarties sąlygose; (iii) sutarties sudarymas ant tipinio įmonės blanko, kurio kitoje pusėje yra įtvirtintos bendrosios sąlygos.
 
Praktiniai patarimai. Visada įsitikinkite, kad kitos šalies sutikimas dėl kompetentingo teismo yra aiškiai išreikštas. Susitarimus dėl jurisdikcijos geriausi įtvirtinti sutartyse. Sudarę žodinį susitarimą, visada jį patvirtinkite raštu. Prie sutarties pridėdami bendrąsias sąlygas – sutartyje tai aiškiai nurodykite. Įteikdami užsakymo patvirtinimą, sąskaitą ar kitą vienašalį dokumentą,  gaukite kitos šalies pasirašyto dokumento kopiją. 
 
Reikia eksperto patarimo?
11 0Jums patars teisininkė Agnė Kisieliauskaitė
+370 52681877