Kanapės prekių ženkluose: kaip užregistruoti?

2003 metais ES teisingumo teismas nurodė, kad ES valstybės narės negali numatyti teisinio reguliavimo, kuris uždraustų pramoninės kanapės auginimą ir turėjimą. 2020 metais ESTT nurodė, kad ES valstybės narės negali drausti pardavinėti kitoje valstybėje narėje teisėtai pagaminto kanabidiolio (KBD), jei jis išgautas iš viso cannabis sativa augalo, o ne vien iš jo pluošto ar sėklų.

Atrodytų, kad kanapė gali būti auginama ar turima, jeigu ji pramoninė ar jos atitinkami produktai yra pagaminti teisėtai kitoje ES valstybėje narėje. Tačiau ES prekių ženklų, kuriuose yra vaizduojamos kanapės arba žodinis elementas, nurodantis į kanapę (pvz., „weed“), registravimas nėra paprastas, kadangi yra didesnė rizika, kad tokie ženklai pažeis viešą tvarką / gerą moralę.

Kaip įregistruoti prekių ženklą, kuriame yra vaizduojama kanapė ar žodiniai elementai, nurodantys į ją? Ko nedaryti?

Pagrindinė taisyklė: prekių ženklas negali vaizdine, fonetine ar semantine prasme sietis su rekreaciniu kanapių naudojimu, t. y.:

  • Žodžiai, kurių reikšmė nurodo į kanapę kaip į narkotinę medžiagą, o ne augalą, laikomi pažeidžiančiais viešą tvarką / gerą moralę. ES teismai draudė registruoti prekių ženklus, kuriuose buvo vartojamas žodis „weed“ (vienas pavyzdžių – žemiau). Tokiu žodžiu taip pat laikomas ir žodis „terp“, kuris apibūdina kanapės, vartojamos rekreacinėms reikmėms, kvapą / skonį.
  • Draudžiama registruoti ir tokius ženklus, kurie tiesiogiai į kanapę, kaip rekreacinę medžiagą, nenurodo, tačiau tokią prasmę galima numatyti iš kitų prekių ženklo elementų. Pvz., byloje kur buvo nagrinėjamas ženklas „Cannabis Store Amsterdam“ teismas nurodė, kad Amsterdamas yra miestas, kuriame toleruojamas narkotikų vartojimas ir kuris garsėja jame esančiomis „coffee shops“. Taigi, Cannabis + Amsterdamas = neregistruotinas prekių ženklas. Kitoje byloje buvo sprendžiamas „4.20 Hemp Fest“ prekių ženklo registravimo klausimas. Kadangi šis ženklas referuoja į populiarią su kanapių vartojimu susijusią šventę, jį registruoti buvo atsisakyta.
  • Skirtingų rūšių kanapių pavadinimai tokie kaip „Green Gelato“ ar „Exodus Cheese“ taip pat laikytini neregistruotinais, nes yra rekreacinėms reikmėms skirtos kanapės pavadinimai. Analogiškai, jeigu vynas prieštarautų viešai tvarkai / gerai moralei, tai negalima būtų registruoti vynuogės pavadinimų tokių kaip Primitivo ar Malbec.

Taigi, pagrindinė tokių prekių ženklų registravimo pamoka – negali būti absoliučiai jokių nuorodų į jos vartojimą rekreacinėms reikmėms. Vaizdine, fonetine ir semantine prasme prekių ženklas turi kalbėti apie augalą biologiškai ar mediciniškai. Rekomenduojama vartoti tokius žodžius kaip „cannabis“ ar „hemp“, o ne „weed“ ar „terp“. Vietoj to, kad būtų pateikiamos kultūrinės ar lingvistinės asociacijos į kanapių kultūrą, rekomenduotina pateikti neutralesnius, labiau medicininius (pvz,, „bio“, „medical“) ar su kanapės, kaip augalo, vartojimu (pvz., referuojant į arbatos skonį) susijusius terminus.