Kanapių augalų veislės: ir linksmos, ir kūrybą skatinančios

Kanapių pramonėje, kaip ir bet kurioje kitoje, žmonių kūryba gali būti ginama įvairiais būdais. Praėjusiais metais, balandžio 20 dieną, jau kiek aptariau, kaip intelektinės nuosavybės teisės gali būti ginamos pasitelkus kanapes žyminčius prekių ženklus. Tačiau kanapėms yra aktualūs ne tik prekių ženklai, o ir kitos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemonės. Tokios priemonės yra tiek patentai, tiek komercinės paslaptys, tiek ir augalų veislių taikoma apsauga.

Lygiai kaip prekių ženklais garantuojama apsauga ar jau greitai (tikėkimės vis tik) įsigaliosiantis vieningasis Europos patentas, augalų veislės gali būti saugomos ES lygiu, kreipiantis į Bendrijos augalų veislių tarnybą ir registruojant augalų veislę. Tokia registracija jos savininkui (kuris gali sutapti, o gali ir nesutapti su selekcininku) suteikia net 25 metų apsaugą.

Tokia apsauga naudojasi įvairiausių augalų veisėjai – jos neužmiršta ir kanapių augintojai, kurie veisia, pavyzdžiui, įvairias CBD kanapių rūšis. Ypač per paskutinius penkerius metus dėl reglamentavimo švelninimo, susijusio su medicininėmis ir CBD kanapėmis ES mastu bei šio augalo demistifikavimo, reikšmingai išaugo kanapių veislių registravimas. Bent preliminariai peržiūrėjus paskutinių paraiškų registruoti kanapių augalų veisles sąrašą, pastebėtina, kad CBD kanapes registruoja pakankamai skirtingi veisėjai. Vienas aktyviausiu subjektų, registruojančių CBD kanapes yra šveicarai MariPharm Swiss Holding AG (veislės daugiausia sužymėtos numeriais) bei olandai Perfect Plants Holding B.V. (Lettuce Krush, Lemon Blitz, STRWBRY Blitz), tačiau yra ir nemažai kitų skirtingų veisėjų – estai Eesti Maheproteiini Ühistu, užregistravę veislę Estica, ar latviai SPELTA LLC ir kt., užregistravę veislę Loja.

Tokios registracijos aukščiau nurodytiems subjektams suteikia monopolį. Turėdami registracijas, jie gali drausti tretiesiems asmenims be jų leidimo gaminti, dauginti, paruošti dauginimo tikslams, parduoti, importuoti/eksportuoti šią veislę bei atlikti kitus veiksmus.

Tam, kad veislė būtų registruojama, ji privalo atitikti šiuos požymius: naujumą, išskirtinumą, vienodumą, stabilumą ir pavadinimo požymį. Naujumo požymis yra kiek liberalesnis nei patentų teisėje – augalų veislę bendruoju atveju valstybėje, jeigu ji nebuvo parduota rinkoje ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki registracijos paraiškos pateikimo valstybėje, kurioje ketinama registruoti ir ne anksčiau kaip prieš 4/6 metus iki registracijos pateikimo už šios valstybės ribų. Išskirtinumas reiškia, kad registruojama veislė tam tikrais požymiais skiriasi nuo kitų visuotinai žinomų augalų veislių.

Tuo tarpu, vienodumu / stabilumu turima omenyje, kad veislė išsilaiko tokia pati (nepakinta jos požymiai) ją atitinkamai dauginant. Ji išlieka tokia užbaigus dauginimo ciklą. Galiausiai, pavadinimo reikalavimas reiškia, kad veislei turi būti suteiktas pavadinimas, padedantis ją atskirti nuo kitų veislių. Būtent todėl aukščiau nurodytos veislės ir yra pavadintos įvairiais išraiškingais pavadinimais.