Konsultavome dėl naujos atominės elektrinės statybų Lietuvoje bei elektros tinklų su Švedija ir Lenkija tiesimo finansavimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, UAB Visagino atominė elektrinė, AB „Litgrid“ ir šioms grupėms priklausančios įmonės kreipėsi į mus teisinės konsultacijos. LR Vyriausybę domino atsakymai į sudėtingus energetikos projekto klausimus, tokius kaip naujos atominės elektrinės statyba Lietuvoje ir elektros tinklų su Švedija ir Lenkija tiesimas. 
Savo apimtimi ir verte tai buvo visų laikų didžiausias Baltijos šalių projektas. Konsultacijose buvo sprendžiamos projekto finansavimo schemos, kuriami instituciniai viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės modeliai.