Konsultavome Europos investicinį banką suteikiant paramą Lietuvos bankams

Bendra Europos Komisijos ir Europos investicinio banko (EIF) grupės iniciatyva sukurtas projektas JEREMIE padės smulkioms ir vidutinėms įmonėms gauti finansavimą, naudojantis daline Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. 
Konsultavome EIF, kontroliuojantį JEREMIE fondą, rengiant paramos sutartis ir kitus dokumentus, taip pat steigiant apsaugos priemones Europos investicijų fondui.