Konsultavome ir dalyvavome sandoryje dėl naujos branduolinės elektrinės statybos

Konsultavome dėl bendrosios įmonės steigimo naujai branduolinei elektrinei statyti Lietuvoje ir atlikome įvairias užduotis: paskelbėme ir organizavome projekto strateginio investuotojo atrankos konkursą, sprendėme žemės, aplinkos apsaugos ir planavimo klausimus, susijusius su galimų paskatų ir rinkos rizikos mažinimu strateginiams investuotojams.
Parengėme energetikos ir bendrosios reguliavimo sistemos reformos planą, koncepcijos susitarimą bei koncesijos sutartį ir derėjomės dėl šių sutarčių. Nustatėme bendrosios įmonės struktūrą, parengėme jos akcininkų sutarties projektą, derėjomės dėl jo ir konsultavome dėl verslo modeliavimo bei struktūros. Taip pat dirbome su daugeliu kitų su projektu susijusių sutarčių. Koncesijos sutarties projektui ir pagrindiniams su juo susijusiems įstatymų projektams pritarė Lietuvos Respublikos Seimas, juos pasirašė Lietuvos Respublikos Prezidentė.