Konsultavome Lietuvą ir jai atstovavome ginčuose su bendrove „Gazprom“

Konsultavome Lietuvos valstybę ir jai atstovavome SCC arbitražo teisme Stokholme. Teismas nagrinėjo bendrovei „Gazprom“ pateiktą ieškinį dėl akcininkų sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.
Konsultavome Lietuvos valstybę investicijų arbitražo ginče, kurį inicijavo bendrovė „Gazprom“, vadovaudamasi ICC arbitražo taisyklėmis. Ginčo objektas buvo ankstesnės bendrovės „Gazprom“ investicijos į šiluminę elektrinę Lietuvoje.
Sėkmingai atstovavome Lietuvos valstybei investicijų arbitražo byloje, kurią inicijavo bendrovė „Gazprom“. Vadovaudamasi UNCITRAL arbitražo taisyklėmis, bendrovė pateikė ieškinį dėl Lietuvos dujų perdavimo veiklos atskyrimo nuo Lietuvos dujų paskirstymo įmonės vykdomos dujų gamybos ir tiekimo, remiantis ES trečiojo energetikos paketo nuostatomis.