Kontoroje 4 naujos partnerės

Advokatų kontora „Ellex Valiunas“ 2017 metus pasitinka augančia partnerių komanda. Kontoros partnerėmis tapo finansų rinkų ir reguliavimo teisės ekspertė Joana Baublytė-Kulvietė, reguliuojamų industrijų ir prekybos teisės ekspertė Dovilė Greblikienė, mokesčių ir muitų teisės ekspertė dr. Aistė Medelienė, viešųjų pirkimų ekspertė Laura Ziferman.
„Pastaraisiais metais verslas patiria reikšmingų pokyčių: kuriama vis daugiau naujų produktų ir paslaugų, ypač elektroninėje erdvėje, verslas konsoliduojamas, todėl nyksta tradicinės konkurencijos tarp sektorių ribos. Klientai tikisi integruotų, plataus spektro teisinių paslaugų. Todėl esame tikri, kad keturios skirtingų sričių ekspertės sustiprins penkiolikos dabartinių kontoros partnerių komandą ir padės klientams pasiūlyti dar daugiau inovatyvių sprendimų bei aukščiausios kokybės teisinių paslaugų“, – sako „Ellex Valiunas“ vadovaujantysis partneris Rolandas Valiūnas.
 
Technologijos keičia finansų rinkos taisykles
Finansų rinkų ir reguliavimo teisės ekspertė Joana Baublytė-Kulvietė daugiau kaip 14 metų dirba su įvairiais finansavimo, įmonių įsigijimų, vertybinių popierių, verslo pardavimo sandoriais bei kitomis reguliuojamomis finansinių paslaugų sritimis. Ji konsultuoja klientus bankų ir kitų finansų institucijų steigimo, licencijavimo, veiklos pertvarkymo klausimais, atstovauja teisminiuose ginčuose. Prie „Ellex Valiunas“ J. Baublytė-Kulvietė prisijungė 2002 metais ir vadovauja kontoros finansų rinkų ir reguliavimo praktikai.
„Finansų rinkos laukia daug naujų iššūkių. Sparti technologijų skvarba finansų sektoriuje, naujų verslo modelių, paslaugų ir žaidėjų atsiradimas, o, tuo pačiu, nuolat stiprėjantis reguliavimas ir priežiūra, verčia daugelį rinkos dalyvių iš esmės peržiūrėti savo veiklą ir prisitaikyti prie besikeičiančių žaidimo taisyklių. Kontoros partnerės poziciją laikau tiek svarbiu pripažinimu, tiek ir proga toliau plėsti specializuotą finansų teisės praktiką“, – sako J. Baublytė-Kulvietė.
 
Virsmas energetikos sektoriuje
Reguliuojamų industrijų ir prekybos pogrupio vadovė Dovilė Greblikienė daugiau negu 11 metų gilinasi į energetikos sektoriaus klausimus. D. Greblikienė yra dirbusi su įvairių energetikos sričių projektais, todėl jos ekspertizės laukas yra labai platus – elektros, dujų, šilumos sektoriai, angliavandenilių gavyba. Ji yra atstovavusi klientams energetikos bylose nacionaliniuose ir tarptautinio arbitražo teismuose. Be to, advokatės specializacija apima ir kitas reguliuojamas pramonės šakas (transportą, telekomunikacijas), jų tarifų reguliavimą ir liberalizavimą.
„Energetika yra Lietuvos dėmesio centre ir turi nemažą įtaką valstybės gyvenime. Nors kai kas galėtų pagalvoti, kad tai gan lėtai besikeičianti industrija, tačiau yra priešingai. Esame nuolatiniame virsme: iš rytų į vakarus, iš valstybinio į privatų sektorių ir atvirkščiai, nuo iškastinio kuro link atsinaujinančių išteklių panaudojimo, iš centralizuotos į decentralizuotą energijos gamybą. Šis nuolatinis virsmas kelia be galo daug įdomių, naujų klausimų ir iššūkių tiek verslui, tiek jo teisiniams patarėjams“, − pažymi D. Greblikienė.
Anot advokatės, Europos Komisijos paskelbtos naujos Švarios energetikos priemonės, taip pat pastaruoju metu ženklus energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, pigimas tik patvirtina, kad ši industrija dar labiau keisis ateityje. Vartotojai, ypač verslas, bus suinteresuoti gerai suprasti savo energijos poreikius, tobulinti vartojimo įgūdžius bei išnaudoti galimybes užsidirbti patiems gaminant energiją. „Džiaugiuosi, kad būdama kontoros partnere galėsiu prisidėti tiek prie klientų sėkmės pasinaudojant šiais pokyčiais, tiek ir prie kontoros sėkmės bei lyderystės kuriant verslui naujas galimybes“, – teigia advokatė.
 
2017 metais – pokyčiai mokesčių srityje
Daktarė Aistė Medelienė yra mokesčių ir muitų teisės ekspertė, vadovaujanti „Ellex Valiunas“ mokesčių praktikai. Prieš prisijungdama prie „Ellex Valiunas“ komandos 2011 metais, dr. A. Medelienė buvo Mokestinių ginčų komisijos narė. Be to, ji turi dešimties metų akademinės veiklos patirtį Vilniaus universiteto Teisės fakultete, yra daugelio mokslinių straipsnių, publikacijų ir knygų bendraautorė. Derindama teorines ir praktines žinias bei išlaikydama sisteminį požiūrį, ji pelnė klientų pasitikėjimą sprendžiant sudėtingiausius mokestinius klausimus.
Dr. A. Medelienė teigia, kad 2017 metais mokesčių srityje bus labai įdomūs dėl naujos Lietuvos Vyriausybės planų imtis mokesčių sistemos pertvarkų, o tarptautinėje erdvėje vis ryškesnė gali tapti ES mastu skelbiama kova su agresyviu mokesčių planavimu ir mokesčių vengimu. Ekspertė primena, kad iki 2017 metų rugsėjo turės būti įgyvendintas įsipareigojimas apsikeisti informacija su užsienio mokesčių administratoriais.
„Be to, nuo kitų metų įsigalios Administracinių nusižengimų kodeksas, kuriame numatytos sankcijos už įvairių pareigų, susijusių su mokestine drausme, nevykdymą. Vadinasi, šioje srityje formuosis nauja praktika“, – priduria dr. A. Medelienė ir pažymi, kad verslui reikės ne tik prisitaikyti planuojant, bet ir permąstyti savo organizacines struktūras, kurias turėjo anksčiau.
 
Taisykles keis naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas
Kontoros „Ellex Valiunas“ viešųjų pirkimų ir PPP (viešojo ir privataus sektorių partnerystės) pogrupio vadovė Laura Ziferman turi vienuolikos metų patirtį, konsultuojant viešųjų pirkimų klausimais sudėtinguose infrastruktūros projektuose, unikalią patirtį dirbant prie visų didžiausių Lietuvoje vykstančių viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų. L. Ziferman per savo ilgametę praktiką yra atstovavusi daugybėje precedentinių teisminių bylų, kuriose dėl padarytų viešųjų pirkimų pažeidimų buvo nutraukiamos milijoninės sutartys, skiriamos didžiausios baudos ir pateikti išaiškinimai opiausiais viešųjų pirkimų klausimais.
„Viešieji pirkimai ir viešojo bei privataus sektorių partnerystė yra be galo įvairiapusiškos ir dinamiškos sritys. Jos apima intensyvų bendravimą tiek su viešojo sektoriaus klientais, tiek su privačiais tiekėjais, siekiančiais dalyvauti pirkime. Būtina įsigilinti į jų verslo specifiką, iš anksto identifikuoti būsimas problemas ir pasiūlyti tinkamiausius būdus joms spręsti. Taip pat reikalinga itin greita reakcija ir veikimas“, − komentuoja L. Ziferman.
Pasak jos, tam labai svarbu gerai suprasti abu pasaulius – viešąjį ir privatų sektorius. „Tikiu, kad tapimas partnere sudarys geresnes galimybes padėti klientams įgyvendinti jų ambicingus projektus ir verslo planus, prisitaikyti prie būsimo naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo. Tuo pačiu sieksiu užtikrinti kontoros „Ellex Valiunas“ lyderystę teisinių paslaugų rinkoje, kad ir toliau išliktume geriausia vieta spręsti sudėtingus ir kompleksinius verslo klausimus bei geriausia vieta dirbti ir tobulėti“, − priduria L. Ziferman.
 
Šiuos metus „Ellex Valiunas“ pradėjo ypatingai – prie esamos partnerių komandos prisijungė 4 naujos partnerės. Net neabejoju, kad savo žiniomis, kompetencija ir patirtimi jos užtikrins profesinį kontoros augimą ir padės pasiekti ne tik mūsų tikslų, bet ir įgyvendinti ambicingus klientų projektus ir planus. Didžiuojuosi, kad mums pavyko suburti profesionalų komandą, stebinčią ir reaguojančią į rinkos pokyčius ir kuriai žodis „neįmanoma“ tiesiog neegzistuoja.