Kvietimai teikti paraiškas ES finansavimui gauti

Informuojame apie šiuo metu paskelbtus kvietimus 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų finansavimui gauti.
Paskelbti kvietimai teikti paraiškas ES finansavimui gauti:
 
  1. Užimtumo ir  dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas, t. y. finansinės paramos darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis, teikimas. Priemonė „Parama darbui“;
  2. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas, t. y. įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo finansavimas. Priemonė  „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“;
  3. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas, t. y. moderniųjų technologijų diegimo ir gamybos technologijų modernizavimo finansavimas. Priemonė „Regio Invest LT+“.
 
Detali informacija apie aukščiau nurodytas priemones pateikiama prisegtuke.
 
 
Reikia eksperto patarimo?
13 0Jums patars asocijuotoji teisininkė Aušra Brazauskienė
+37052191942