Lietuva 2017 metus pasitiks su naujuoju Darbo kodeksu

2017-uosius Lietuva pasitiks su naujomis galimybėmis verslui, darbuotojams ir valstybei. Jas atvers įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas. Didžiuojamės, kad priimant šį teisės aktą prisidėjo ir kontoros „Ellex Valiunas“ profesionalai.
Naujajame Darbo kodekse numatyta nemažai pasikeitimų ‒ tam verslas gali pradėti ruoštis jau šiandien. Pavyzdžiui, išplėstos sutarčių rūšys, reglamentuotos kompensacijos už nekonkuravimo susitarimus bei jų pažeidimus ir netgi naujos darbdavių prievolės gali prisidėti prie efektyvesnės įmonių veiklos. Trumpai apžvelgiame naujojo Darbo kodekso verslo galimybes.
Išplėstos darbo sutarčių rūšys. Naujajame Darbo kodekse įsigalioja daugiau naujų darbo sutarčių rūšių. Jos ne susiaurina darbuotojų teises, o kaip tik išplečia galimybes būti pasamdytiems darbdavio, kai įmonei prireikia papildomos darbo jėgos. Juk kiekvienoje įmonėje yra laikinų darbų ir jiems atlikti nereikia aukštos kvalifikacijos specialistų, atsiranda didesnių užsakymų ir jiems įgyvendinti reikia daugiau darbo jėgos. Arba atvirkščiai ‒ naujam projektui prireikia aukštos kvalifikacijos specialisto, tačiau tik laikinai. Taigi dėl nelankstaus reguliavimo daugelis įmonių iki šiol vengė tokiems darbams priimti daugiau darbuotojų. Samdyti žmogų nuolatiniam darbui, o paskui jį atleisti reiškė daugybę nepatogių formalumų ir išeitinių kompensacijų.
Naujasis kodeksas siūlo – imkite ir samdykite, pasižiūrėkite, kiek darbo jėgos jums reikia, bandykite ir galbūt paaiškės, kad įmonei verta turėti daugiau nuolatinių darbuotojų. Tai puiki galimybė verslui įvertinti realius darbo jėgos poreikius nerizikuojant nuolatiniam darbui priimti žmonių, kurie paskui neturės ką veikti. Didžiąją dalį ir toliau sudarys neterminuotosios darbo sutartys, tačiau atsirado galimybė užpildyti nišas – papildyti rinką naujomis darbo vietomis, o jas lems naujo tipo sutartys.
Nekonkuravimo susitarimai. Naujajame kodekse nustatyta mokėti darbuotojui kompensaciją už tai, kad jis nekonkuruotų su buvusiu darbdaviu, nurodytas kompensacijos dydis ir didžiausia bauda už tokio susitarimo pažeidimus. Beje, bauda vos viršija buvusio darbuotojo vieno mėnesio atlyginimo dydį.
Tai neatrodo adekvati bauda, jei išeinantis darbuotojas su savimi išsineša klientų duomenų bazę, žinias apie įmonės kainodarą ir kitą informaciją, leidžiančią įgyti konkurencinį pranašumą.
Tačiau įmonė turi galimybę apsaugoti savo verslą, sustiprindama konfidencialios informacijos apsaugą. Kompensacijos už konfidencialumo pažeidimus dydį riboja tik protingumo kriterijus, o teismų praktikoje dažniausiai vertinama, kaip įmonė saugo svarbiausią savo verslo informaciją.
Konkurencija skatina verslą judėti į priekį. Patyręs darbuotojas turi teisę išnaudoti savo žinias, sukurdamas geresnę ir patrauklesnę paslaugą, tačiau jis negali nesąžiningai įgyti pranašumo.
Naujasis Darbo kodeksas įnešė aiškumo dėl nekonkuravimo susitarimų su darbuotojais, o tai paskatins verslą rūpintis ne kaip užgniaužti konkurenciją, o kaip apsaugoti svarbiausią konfidencialią įmonės informaciją.
Naujos darbdavių prievolės. Naujajame Darbo kodekse atsirado naujų darbdavių prievolių, pavyzdžiui, sudaryti darbuotojui sąlygas vykdyti šeiminius įsipareigojimus, bet kokiomis aplinkybėmis vengti psichologinio darbuotojo spaudimo, nustatyti skaidrią ir nuoseklią atlyginimo ir premijavimo sistemą, nediskriminuoti.
Daugelis šių prievolių iš esmės atspindi gerąją verslo praktiką bei socialinę atsakomybę ir įmonės vienokias ar kitokias tvarkas, tik nereglamentuotas, kurias taikė iki šiol. Naujasis Darbo kodeksas – tai galimybė įtvirtinti verslo vertybes ir socialinę atsakomybę.
Šiuo metu, kai įmonių socialinė atsakomybė yra vienas iš verslo pamatų, naujosios prievolės neturėtų būti iššūkis, o kaip tik galimybė įtvirtinti naujausią personalo valdymo praktiką, sukurti atsakingo, žmogiško verslo įvaizdį, tapti patraukliu darbdaviu, kuris tai daro ne dėl naujų prievolių, o puoselėdamas savo vidinę kultūrą. Tai postūmis plėtrai, kuri priklauso ir nuo profesionalių, lojalių bei įmonės kultūra patenkintų darbuotojų.