Lietuvos vardas ir vėl minimas pasaulinės reikšmės teisminiame precedente

Birželio 13 d. sprendimu Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Aukščiausiasis Teismas galutinai išsprendė bylą dėl galimybės JAV teisme prašyti įrodymų užtikrinimo („Discovery“) pagal JAV Statuto 28 skirsnio 1782 straipsnį. Šis straipsnis suteikia teisę JAV teismui įpareigoti asmenį duoti parodymus arba pateikti dokumentus ar kt. informaciją, kuri būtų naudojama „užsienio ar tarptautiniame tribunole“.

Nagrinėjamoje byloje Rusijos federacijos subjektas –Investuotojų teisių apsaugos užsienio valstybėse fondas, siekė išreikalauti atitinkamus dokumentus iš buvusio bankrutavusio banko SNORAS AB laikinojo administratoriaus S. Freakley, kurie galimai būtų naudojami arbitražo procese, inicijuotame pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės sutartį dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos.

JAV Aukščiausiais Teismas konstatavo, jog arbitražo teismas, kaip privatus ginčų sprendimo forumas, nėra kvalifikuojamas kaip „užsienio ar tarptautinis tribunolas“ pagal JAV Statuto 1782 straipsnį.

Sprendimu suvienodinta iki šiol JAV teismuose susiklosčiusi skirtinga šios teisės normos interpretacija. Tarptautinių arbitražo procesų šalys inicijuodavo 1782 straipsnio procedūrą, siekdamos plataus „JAV stiliaus“ įrodymų užtikrinimo. Tačiau jau ilgai diskutuojama dėl teisingo 1782 straipsnio aiškinimo – vieni JAV teismai iki šiol sprendė, jog tarptautiniai arbitražo teismai yra kvalifikuojami kaip „užsienio arba tarptautiniai tribunolai“, kiti sprendė, kad taip nėra.

JAV Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad arbitražo teismai yra „privačios teisminės institucijos“, kurios nėra kvalifikuojamos kaip „užsienio ar tarptautiniai tribunolai“. Teismas pažymėjo, kad žodis „tribunolas” turi būti suprantamas kaip reiškiantis „teisminę instituciją, kuri turi valdžios įgaliojimus”, ir nusprendė, kad nagrinėjamoje arbitražo byloje pagal UNCITRAL Arbitražo taisykles suformuotas arbitražo teismas tokių įgaliojimų neturi. Atitinkamai, procesą JAV inicijavęs subjektas – Investuotojų teisių apsaugos užsienio valstybėse fondas – neturi teisės išsireikalauti dokumentų iš S. Freakley.

Nuoroda čia.