Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos pasikeitimai

Šių metų gegužės 18 d. užregistruotas Vyriausybės nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo projektas. Siekiama išsamiau reglamentuoti klausimus dėl statybų valstybinėje žemėje, išnuomotoje ne aukciono tvarka. Planuojama, kad birželio mėnesį šis nutarimas bus priimtas ir įsigalios.
 
Aktyviai dalyvaujame tobulinant kitos paskirties valstybinės žemės nuomos reglamentavimą. Šiuo metu daugelis valstybinės žemės naudotojų susiduria su neaiškumais, kai nori keisti veiklos būdą, statyti naujus pastatus, keisti nuomos sutartis ir pan. Manome, kad reguliavimas turėtų būti paprastesnis ir skatinantis investicijas.
 
Pagrindiniai siūlomo Vyriausybės nutarimo pakeitimo principai:
 
  1. statyti naujus statinius bus galima, tačiau tik tada, jeigu tai numatyta valstybinės žemės nuomos sutartyje. Statyti galima tik tokius statinius, kurie atitinka valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytą žemės naudojimo būdą;
 
  1. statyti bus galima tik tuos statinius, kurie būtini esamiems statiniams eksploatuoti. Kitus naujus statinius statyti arba rekonstruoti esamus statinius bus galima tik atsižvelgiant į tai, kiek žemės sklypo buvo užstatyta sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį. Jeigu statomi ne su esamais statiniai susiję statiniai, nuomininkas privalės mokėti 5 procentų nuo žemės rinkos vertės dydžio nuomos mokesčio priedą;
 
  1. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartyje galės būti nurodomi ne tik tie žemės naudojimo būdai, kurie atitinka esančių statinių naudojimo būdą, bet ir būdai pagal teritorijų planavimo dokumentus;
 
  1. jeigu iki nutarimo priėmimo dienos sudarytoje nuomos sutartyje buvo numatyta galimybė statyti naujus arba rekonstruoti esamus statinius, tačiau tai nebuvo realizuota, tokių statinių statyba arba rekonstrukcija bus galima pagal naująsias sąlygas, pavyzdžiui, sumokėjus nuomos mokesčio priedą, lygų 5 procentams žemės sklypo rikos vertės;
 
  1. jeigu iki nutarimo pakeitimo priėmimo dienos žemės sklypuose naujų statinių statyba arba esamų statinių rekonstrukcija buvo galima, bet nepradėta arba jau sunyko esami statiniai, nuomininkas turi teisę per 1 metus nuo pateikto nutarimo projekto priėmimo ir jo įsigaliojimo dienos pradėti tokius statybos darbus. Šis terminas gali būti pratęsiamas dėl teisminių ginčų. Nepradėjus tokių statinių statybos, žemės nuomos sutartis galės būti nutraukiama.
Reikia eksperto patarimo?
9 1
Jums patars ekspertas Audrius Petkevičius
+37052191940