Nauja teismų praktika išaiškinant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos teisių ribas

2013 m. liepos 2 d. priimant teisės aktų paketą, susijusį su teritorijų planavimo reforma, priimtas ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas, kuriame įtvirtinta teisė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai nurodyti panaikinti jau priimtus administracinius sprendimus (privalomasis nurodymas), kurie, šios tarnybos nuomone, yra galbūt neteisėti. Tokiam neteisėtumui konstatuoti nereikia teismo sprendimo.
Tai reiškia, kad subjektai, turintys bet kokį ryšį su teritorijų planavimu, turi būti pasirengę tam, kad net turint administracinius sprendimus, patvirtinimus ar kitus dokumentus, reikalingus projektams vystyti, šie gali būti bet kada sustabdyti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pareikalavus panaikinti tokį aktą.
Nors kai kurie teisininkai mano, jog ši minėtai institucijai suteikta teisė galbūt yra antikonstitucinė, kol nėra kreipimosi į Konstitucinį Teismą dėl tokių nurodymų konstitucingumo tyrimo, ginant savo teises bus galima vadovautis tik šį mėnesį suformuota nauja teismų praktika.
Pagal naująją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį byloje, kurioje buvo nagrinėjamas vienas iš tokių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomųjų nurodymų, aiškinama, jog tuo konkrečiu atveju buvo ribojama pareiškėjo teisė į leidimo panaikinimą tik teismine tvarka, todėl byloje aptariamas privalomas nurodymas priimtas peržengiant diskrecijos ribas, o tai yra neteisėtas aktas. Teismas, nustatęs, kad skundžiamas nurodymas yra neteisėtas, jo pagrįstumo klausimo net nesvarstė.
Teisėjai ir teismai, kaip rodo pastaroji teismų praktika, supranta privalomojo nurodymo instituto ydingumą. Tikėtina, kad tai padės ginti statybas planuojančių subjektų teises nuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos galbūt nepagrįstų reikalavimų. Nepaisant to, kiekvienu konkrečiu atveju, jei įžvelgiate kokio nors administracinio akto, susijusio su teritorijų planavimu ar statyba, neteisėtumo pavojų, rekomenduotume pasitarti su savo teisininku, ar negalėtų būti atlikti reikalingi pataisymai, patikslinimai, kad vėliau būtų išvengta nereikalingo bylinėjimosi su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.