Naujasis ES reglamentas dėl banko sąskaitų blokavimo žada efektyvesnį skolų išieškojimą

Iki šiol skolų išieškojimas iš užsienio skolininkų dažnam kreditoriui keldavo nemenką galvos skausmą. Europos Komisijos duomenimis dėl neefektyvaus skolų išieškojimo mažos ir vidutinės įmonės ES kiekvienais metais prarasdavo apie 600 milijonų eurų. Lietuvoje teismo sprendimą antstoliai galėjo vykdyti tik Lietuvos teritorijoje, o išieškojimo užsienyje procedūros neretai pareikalaudavo didelių laiko ir piniginių sąnaudų. Todėl ir Lietuvoje gyvenantys ir įsikūrę skolininkai galėjo jaustis pakankamai saugiai savo lėšas laikydami kitoje Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje įsikūrusiame banke.
 
Sausio 18 d. įsigaliojęs ES reglamentas dėl banko sąskaitų blokavimo įsakymo šią situaciją pakeitė iš esmės. Reglamentu sukurta visiškai nauja procedūra, leidžianti vieno dokumento  pagrindu blokuoti ES teritorijoje esančių bankų sąskaitose laikomas skolininko lėšas. Blokavimo įsakymas išduodamas komercinėse ir civilinėse bylose, kai blokuotinos banko sąskaitos yra vienoje ES valstybėje narėje, o teismas arba kreditoriaus buveinė – kitoje. Pavyzdžiui, Lietuvos teismams nagrinėjant ginčą tarp dviejų Lietuvoje įsiteigusių įmonių, ieškovas galės kreiptis į teismą ir prašyti blokuoti, tarkime, Liuksemburgo banko sąskaitoje atsakovo laikomas lėšas. Be to, reglamentas taikomas ir už ES ribų įsikūrusiems skolininkams, turintiems banko sąskaitą ES valstybėje narėje, todėl, remiantis reglamentu, bus galima blokuoti, pavyzdžiui, JAV skolininko lėšas, laikomas ES banko sąskaitoje. Reglamentas netaikomas Danijai ir Jungtinei Karalystei.
 
Dėl blokavimo įsakymo išdavimo kreditorius gali kreiptis tiek prieš prasidedant teismo procesui, tiek bet kuriuo tokio teismo proceso etapu, tiek jau ir turėdamas palankų teismo sprendimą. Pagal bendrąją taisyklę dėl blokavimo įsakymo reikia kreiptis į teismą, turintį jurisdikciją priimti sprendimą iš esmės.
 
Norėdamas gauti blokavimo įsakymą, kreditorius turi užpildyti viešai skelbiamą standartizuotą prašymo formą. Blokavimo įsakymo išdavimo sąlygos yra itin panašios į Civilinio proceso kodekse įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas. Kreditorius turi pagrįsti, kad jo reikalavimui skubiai reikalinga teisminė apsauga, nes egzistuoja reali rizika, jog be šio įsakymo bus trukdoma arba bus gerokai sunkiau vėliau įvykdyti kreditoriaus reikalavimą.  Jeigu  byla nėra išspręsta, kreditorius papildomai turi įrodyti reikalavimo preliminarų pagrįstumą. Be to, iš kreditoriaus gali būti pareikalauta reglamente neapibrėžto dydžio garantijos skolininko interesų apsaugai. Konkretų garantijos dydį nustatys įsakymą išduodantis teismas.
 
Jeigu teismo sprendimas jau yra vykdytinas, kreditorius blokavimo įsakymo gali prašyti ir neturėdamas informacijos, apie skolininko banko sąskaitą, tačiau manydamas, kad skolininko sąskaita yra konkrečioje valstybėje narėje. Jeigu teismo sprendimas dar nėra vykdytinas, prašymą gauti informaciją galima teikti tik, jei tenkinamos papildomos sąlygos.
 
Išduodamas įsakymą teismas skolininko neišklauso. Teismui priėmus įsakymą, šis bus pripažįstamas ir vykdomas kitose ES valstybėse narėse be jokių pripažinimo ar vykdymo formalumų. Todėl turėdamas blokavimo įsakymą, kreditorius turi tiesiog kreiptis į valstybės, kurioje yra bankas, atitinkamą instituciją, kad ši pradėtų įsakymą vykdyti. Kiekvienoje ES valstybėje blokavimo įsakymas bus vykdomas pagal nacionalinę teisę. Lietuvoje blokavimo įsakymų vykdymas yra pavestas antstoliams.
 
Skolininkas apie blokavimo įsakymą informuojamas tik po to, kai blokuojamos jo lėšos. Reglamente įtvirtinti formalūs pagrindai, kuriais skolininkas gali pasinaudoti siekdamas išvengti blokavimo įsakymo taikymo. Norėdamas, kad blokavimo įsakymas būtų atšauktas arba pakeistas, skolininkas turi kreiptis į įsakymą išdavusį teismą. Jeigu įsakymą išdavė, pavyzdžiui, Italijos teismas, Lietuvoje įsteigta įmonė dėl šio įsakymo atšaukimo turės kreiptis ne į Lietuvos, o būtent į Italijos teismą. Skolininkas taip pat turi teisę kreiptis dėl įsakymo vykdymo nutraukimo – šiuo atveju skolininkas kreipiasi į tos valstybės, kurioje yra užblokuotos banko sąskaitos, teismus. Pavyzdžiui, jei užblokuota skolininko sąskaita yra Lietuvoje, skolininkas turi kreiptis į  apylinkės teismą pagal įsakymą vykdančio ar įvykdžiusio antstolio kontoros buveinės vietą.
 
Reglamento dėka buvo sukurta precedentų neturinti ES lygiu taikoma kreditoriaus interesų apsaugos priemonė. Ši priemonė prisidės prie greitesnio ir mažiau kaštų reikalaujančio tarpvalstybinio skolų išieškojimo, kadangi blokavimo įsakymu skolininkams yra užkertamas kelias pašalinti ar paskirstyti kitose ES šalyse laikomas lėšas, kol priimamas ir įvykdomas teismo sprendimas dėl skolos.