Nemokėtų palūkanų apmokestinimas

Teismai palaiko mokesčių administratoriaus poziciją apmokestinti pajamas natūra, kurios gaunamos skolininkui naudojantis beprocente paskola. Palūkanų netaikymo priežastys (komercinės ar asmeninės), Lietuvos administracinio teismo nuomone (LVAT), tokiu atveju nebūtų lemiantis veiksnys.
 
LVAT vienoje savo naujausių bylų (2017-06-20 nutartis adm. b. Nr. eA-1014-556/2017) paliko galioti valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą, kad menamos (t. y. neskaičiuotos ir nemokėtos) rinkos kainą atitinkančios palūkanos už beprocentes paskolas laikomos skolininko gaunama nauda, t. y. jo pajamomis natūra, ir turi būti apmokestinamos GPM.
 
Minėtoje byloje asmuo iš giminaičio (pusseserės sutuoktinio) gavo beprocentę paskolą gyvenamajam namui statyti. LVAT padarė išvadą (sutiko su Valstybinės mokesčių inspekcijos, Mokestinių ginčų komisijos ir Vilniaus apygardos administracinio teismo vertinimu), kad fiziniai asmenys, gaudami beprocentes paskolas, gauna ekonominę naudą, nes nepatiria išlaidų, kurios įprastai patiriamos disponuojant skolintomis lėšomis. Tokia ekonominė nauda, LVAT nuomone, turi būti laikoma pajamomis natūra ir apmokestinama GPM, nepaisant to, kad paskola suteikta bendražmogiškais, santykių tarp artimųjų pagrindais ir panaudota ne verslo tikslais.
 
„Ellex Valiunas“ mokesčių ekspertų vertinimu, po šios LVAT nutarties mokesčių administratorius gali imtis naujai vertinti tiek tarp gyventojų susiklosčiusius paskolinius santykius, taip pat ir, neišvengiamai, beprocentį gyventojų skolinimąsi iš įmonių. Tikėtina, kad mokesčių inspekcija šiuo pagrindu gali peržiūrėti ir savo jau anksčiau vertintas situacijas, kuriose buvo vertintos ir gyventojų gautos beprocentės paskolos. Šis LVAT išaiškinimas teoriškai gali būti pasitelktas ir vertinant kitus neatlygintinus ekonominio pobūdžio santykius, kurie rinkos sąlygomis turėtų apčiuopiamą vertę (pavyzdžiui, nemokamas apgyvendinimas, panaudai suteiktas automobilis, kitokios paslaugos ir pan.). Ar taip įvyks praktikoje, kol kas prognozuoti sudėtinga.
 
Atsižvelgdami į tai, „Ellex Valiunas“ mokesčių ekspertai rekomenduoja atidžiai peržiūrėti sudarytas beprocenčių paskolų sutartis, įsivertinti galimą mokestinę riziką sudarant naujus tokio pobūdžio susitarimus, apsvarstyti individualiems atvejams tinkamiausias teisines ir komercines alternatyvas.
 
Reikia eksperto patarimo?
8 4
Jums patars Mokesčių praktikos vadovas Gintaras Balčius
+370 52681881