Netikslus bendrovės adresas – kokios pasekmės gresia?

2019-06-11
 
Lietuvoje diskutuojant dėl virtualios bendrovės buveinės įteisinimo, steigiant ir registruojant juridinį asmenį, vis dar privaloma nurodyti fizinį juridinio asmens buveinės adresą. Duomenų apie tikrąją bendrovės buveinę neatskleidimas gali lemti skaudžias pasekmes. Viena jų – už akių priimtas teismo sprendimas. Bendrovė apie tokį sprendimą gali net nenutuokti, o apie jį sužinoti jau post factum, pavyzdžiui, antstoliui pradėjus priverstinius vykdymo veiksmus.
 
Civilio proceso kodeksas numato, jog juridiniams asmenims adresuoti dokumentai įteikiami juridinio asmens vadovui, kitiems juridinio asmens valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu (išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai dokumentai įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, pavyzdžiui, per teismų elektroninių paslaugų portalą).
 
O jeigu šių asmenų nurodytu adresu rasti nepavyko? Ar įteikti teismo procesinius dokumentus tampa neįmanoma? Tokiu atveju Civilinio proceso kodeksas įtvirtina procesinių dokumentų įteikimo fikciją, kai neradus adresato juridinio asmens buveinės vietoje, procesinis dokumentas išsiunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas tinkamai įteiktu praėjus 10 dienų nuo dokumentų išsiuntimo. Būtent toks „dokumentų įteikimo“ juridiniam asmeniui būdas galiausiai gali lemti sprendimo už akių priėmimą. 
 
Procesinių dokumentų nepateikusios ir/ar teismo posėdyje nedalyvaujančios šalies atžvilgiu sprendimą už akių teismas priima: 
(i) kai to prašo kita šalis; 
(ii) įsitikinęs, kad į teismo posėdį neatvykusiai šaliai tinkamai pranešta apie procesą (įskaitant ir minėtu įteikimo būdu); bei 
(iii) atlikęs tik procese dalyvaujančios šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų formalų vertinimą. 
 
Šalis, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali tokio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo teikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, ką padaręs, teismas gali panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. 20 dienų terminas, esant svarbioms priežastims dėl jo praleidimo, gali būti atnaujintas, tačiau prašymas dėl termino atnaujinimo negali būti paduotas, jei nuo sprendimo už akių priėmimo yra praėję daugiau nei 3 mėnesiai. 
 
Vis dėlto Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-16-313/2019 išaiškino, kad trijų mėnesių prašymo dėl termino atnaujinimo padavimo ribojimas gali būti taikomas tik tais atvejais, kai šalis, teikianti prašymą peržiūrėti sprendimą už akių, apie teismo procesą buvo informuota faktiškai (t.y. realiai jai įteikiant procesinius dokumentus). Kitaip tariant, tais atvejais, kai juridiniam asmeniui dokumentai įteikiami, remiantis įteikimo fikcija – šis terminas nėra taikomas. Be to, dokumentų „įteikimas“ būtent tokiu būdu laikytinas svarbia aplinkybe, dėl kurios turi būti atnaujinamas terminas pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimui.
 
Nepaisant to, kasacinis teismas pabrėžė įstatyminę juridinių asmenų pareigą atskleisti duomenis apie savo buveinės vietą juridinių asmenų registrui ir paaiškino, kad šios pareigos netinkamas vykdymas iš esmės suponuoja ir tai, kad juridinis asmuo sąmoningai prisiima riziką būti neinformuotam apie vykstantį teismo procesą ir nerealizuoti savo teisės būti išklausytam. Tuo atveju, jei šalis nevykdė įstatyme numatytos pareigos atskleisti savo buveinės vietą, jai tenka ir neigiamos pasekmės, t.y. iš priešingos šalies negali būti priteistas žyminis mokestis už pareiškimo padavimą, be to, ji gali gauti tik 50 proc. bylinėjimosi išlaidų, kurios paprastai jai priklausytų.
 
Taigi, norint išvengti nemalonių staigmenų, pavyzdžiui, netikėto banko sąskaitose esančių lėšų nurašymo pagal sprendimą, priimtą už akių, rekomenduojama juridinių asmenų registre nurodyti būtent tą adresą, kuriuo pageidaujate gauti procesinius dokumentus, o šiam adresui pasikeitus, nepamiršti jį atnaujinti ir juridinių asmenų registre.
 
Norite gauti daugiau teisės naujienų? Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!