Nuo šiol darbuotojai turės atlyginti žalą už komercinių paslapčių atskleidimą

2018-03-15
 
2018 m. kovo 13 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo reikšmingą praktiką dėl atsakomybės už komercinių paslapčių atskleidimą ir dėl to kilusios darbdavio žalos atlyginimo. Iki šios nutarties darbdaviams, kurių darbuotojai įvairiais būdais (kuriuos dažniausiai įmanoma įrodyti tik netiesioginiais įrodymais) perduodavo tretiesiems asmenims darbdavio konkurenciniam pranašumui reikšmingą informaciją, ypatingai retais atvejais pavykdavo įrodyti darbuotojų neteisėtus veiksmus, o juolab, prisiteisti iš jų tokiais veiksmais padarytą žalą. Nuo šiol yra aiškūs kriterijai, kad darbuotojams turintiems konfidencialumo susitarimą su darbdaviu dėl komercinės informacijos neatskleidimo tretiesiems asmenims ne tik kyla baudžiamoji atsakomybė, bet ir tenka pareiga atlyginti darbdaviui padarytą žalą.
 
LAT suformulavo keletą svarbių taisyklių. Pirma, baudžiamoji atsakomybė kyla tik už komercinės paslapties atskleidimą. Tam, kad informacija būtų laikoma komercine paslaptimi ji turi būti slapta, turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama bei turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Antra, komercinės paslaptys turi būti apibrėžtos, tačiau įmonė neprivalo nuolat atnaujinti jų sąrašo, t. y. apibendrinto komercinės paslapties apibūdinimo konfidencialumo susitarime pakanka. Ir trečia, priežastinio ryšio tarp veiksmų ir padarytos žalos įrodinėjimas gali būti grindžiamas netiesioginiais įrodymais, svarbu, kad faktai ir išvados tarpusavyje būtų sujungti nuoseklia  ir logiška grandine.