Padėjome klientui įsigyti Lietuvos centrinį vertybinių popierių depozitoriumą

Lietuvos bankui parduodant ribotos atsakomybės akcinės bendrovės Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas akcijas, padėjome biržų operatoriui „Nasdaq OMX Helsinki Ltd.“ dalyvauti konkurse.
Šis sandoris padėjo mūsų klientui visiškai integruoti Baltijos ir Šiaurės šalių vertybinių popierių biržas ir depozitoriumus.