Padėjome Lietuvos Respublikai išleisti euroobligacijas Šveicarijos rinkoje ir gauti „Schuldschein“ paskolą Vokietijoje

Lietuva pasinaudojo rinkoje esamomis galimybėmis ir nusprendė išplėsti galimas skolinimosi rinkas į Šveicariją. Todėl konsultavome Lietuvos Respubliką dėl jos pirmosios euroobligacijų emisijos platinimo Šveicarijos Konfederacijoje per Šveicarijos vertybinių popierių biržą.
 
Svarbus aspektas – aplinkybė, kad šis sandoris rengtas kartu su Vokietijos rinkoje numatytu sandoriu – „Schuldschein“ paskolos gavimu. Lietuvos Respubliką konsultavome ir šiuo klausimu.