Partneris Ramūnas Petravičius perrinktas į Amerikos prekybos rūmų valdybą

2018-04-20
 
Balandžio 12 d. vykusiame visuotiniame susirinkime į naują Amerikos prekybos rūmų valdybą perrinktas partneris Ramūnas Petravičius.
 
Partneris šiuo metu yra vienas iš ginčų sprendimo praktikos grupės vadovų. Jis turi daugiau kaip 18 metų darbo prie įvairių sudėtingų energetikos, įmonių susijungimo ir įsigijimo, reorganizavimo, darbo teisės, bankroto, ginčų sprendimo, tarptautinio ir nacionalinio arbitražo sričių projektų patirties. R. Petravičiaus žinios apima nacionalinį, regioninį ir ES bei tarptautinį energetikos sektorius. Be to, teisininkas yra dirbęs prie sudėtingų projektų, susijusių su elektros energijos, dujų, branduolinės energijos, naftos, atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos (vartojimo) reguliavimu, taip pat rengęs naujo įstatymo dėl atominės elektrinės statybos Lietuvoje projektą, konsultavęs pagrindinius Lietuvos elektros skirstymo operatorius dėl elektros energijos reguliavimo klausimų (tame tarpe rengęs elektros sektoriaus teisės aktų projektus), rengęs elektros energijos pirkimo sutartis, sutartis dėl jungčių ir galios rezervo, dirbęs poveikio aplinkai vertinimo, branduolinės saugos ir atominės elektrinės statybos bei kitose srityse.
 
Amerikos prekybos rūmai Lietuvoje (AmCham Lithuania) yra ne pelno, nevyriausybinė verslo asociacija, kuri atstovauja daugiau nei 120 JAV, tarptautinių ir vietos įmonių Lietuvoje. „AmCham“ yra pirmaujanti tarptautinė verslo organizacija Lietuvoje.