Pirmieji pasirašėme tarptautinį lygių galimybių užtikrinimo arbitraže pasižadėjimą

„Ellex Valiunas“ prisideda prie tarptautinės lygių galimybių arbitraže užtikrinimo iniciatyvos. Pasaulio arbitražo bendruomenės pastangomis pradėta ir skambiai pavadinta iniciatyva „Arbitration Pledge“ oficialiai startavo praėjusį mėnesį.
Didžiausios arbitražo institucijos – ICC arbitražo teismo Paryžiuje – statistika itin iškalbinga: 2015 m. ICC arbitražo teisme gauta daugiau nei 800 naujų bylų ir arbitrės moterys sudarė tik kiek daugiau nei 10 proc. visų paskirtų arbitrų.
„Ellex Valiunas“ vienodų galimybių užtikrinimo arbitraže pasižadėjimą pasirašė pirmoji iš Lietuvos advokatų kontorų ir apskritai Lietuvos verslo organizacijų. Ji kvies prie šio įsipareigojimo prisijungti kitus Lietuvos verslo atstovus ir teisininkų bendruomenę – visus, kas dalyvauja sprendžiant ginčus arbitražo teismuose.
Pasižadėjimu siekiama spręsti lygių vyrų ir moterų galimybių užtikrinimo problemą, nes dabar tarp skiriamų arbitrų moterų ypač mažai, nors jų teisinė kompetencija būtų naudinga didinant bylų nagrinėjimo arbitraže kokybę ir populiarintų šį verslo ginčų sprendimų būdą, padedantį ginčus, ypač tarptautinius, nagrinėti greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis.
Vilija Vaitkutė Pavan, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, yra viena iš nedaugelio moterų Lietuvoje, kurios yra skiriamos arbitrėmis tiek sprendžiant tarptautinius arbitražo ginčus, tiek ginčus, neperžengiančius nacionalinės jurisdikcijos ribų. Ji yra Lietuvos atstovė ICC arbitražo teisme Paryžiuje ir buvusi ilgametė Lietuvos verslo konfederacijos Arbitražo ir mediacijos komisijos pirmininkė. V. Vaitkutė Pavan ne tik turi itin didelę arbitrės patirtį, bet ir yra daugelio tarptautinių arbitražo institucijų rekomenduojama arbitrė.
„Iš patirties žinau, kad arbitrėmis skiriamų moterų nėra daug, tačiau tai pakeisti nesudėtinga. Labai džiaugiuosi, kad tarptautinė arbitražo bendruomenė ėmėsi aktyvių veiksmų, kad situacija pasikeistų. Vykstant arbitražui paprastai po vieną arbitrą siūlo ginčo šalys, trečią paskiria pasirinkti arbitrai, tad labai daug priklauso nuo ginčo šalių. Žinoma, svarbų vaidmenį atlieka ir arbitražo institucijos, kurios dažnai taip pat turi didelių įgaliojimų skiriant arbitrus. Nepastebiu nepasitikėjimo moterimis teisininkėmis, tiesiog daug lemia susiformavę įpročiai. Reikia pradėti kalbėti apie problemą, trukdančią arbitražui veikti efektyviau, ir, kreipiantis dėl ginčų sprendimo į arbitražą, nepamiršti, be pripažintų profesionalų vyrų, apsvarstyti ir reikiamą kompetenciją bei kvalifikaciją atitinkančių moterų kandidatūrų, jų šiandien turime tikrai daug“, – teigia V. Vaitkutė-Pavan, viena iš nedaugelio lietuvių moterų, pripažintų tarptautinėje arbitražo bendruomenėje.
Prie raginimo užtikrinti lygias galimybes arbitraže birželį jau buvo prisijungę 920 narių, atstovaujančių daugiau nei 130 organizacijų visame pasaulyje.
„Ellex Valiunas“ vardu įsipareigojimą užtikrinti lygias moterų galimybes svarstant būsimų arbitrų kandidatūras pasirašė advokatų kontoros asocijuotoji teisininkė, advokatė Giedrė Aukštuolienė.
„Trys iš keturių teisę studijuojančių studentų yra merginos ir tarp teisės profesionalų moterų yra labai daug. Mūsų vis daugiau tarp vadovaujamą darbą dirbančių teisininkų, tačiau moterų, kurios būtų skiriamos arbitrėmis nagrinėti šalių ginčus, vis dar itin mažai. Tai ne Lietuvos, o tarptautinė problema, į ją dėmesį atkreipė ir didžiausios tarptautinės organizacijos. Man labai priimtinas tarptautinės bendruomenės siūlomas šios problemos sprendimo būdas: siekiama ne lygaus vyrų ir moterų arbitraže skaičiaus, o paprasčiausiai užtikrinti, kad, renkantis arbitrų kandidatūras ir pranešėjus arbitražo konferencijose, nebūtų pamiršta apsvarstyti ir kvalifikaciją atitinkančių arbitražo profesionalių moterų kandidatūrų“, – sako G. Aukštuolienė, jau aštuonerius metus dirbanti arbitražo srityje.
Arbitražas – tai ginčų sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ne į valstybės teismą, o į jų susitarimu pasirinktą reikiamos kvalifikacijos trečiąjį asmenį ar asmenis. Visame pasaulyje arbitražas, kurio procesą administruojančią instituciją šalys yra laisvos pasirinkti, jau seniai pripažintas kaip efektyvus ginčų, ypač tarptautinių, sprendimo būdas. Kitaip nei teismai, arbitražas yra lankstesnis – šalys gali susitarti dėl kalbos ir vietos, arbitrų skaičiaus ir jų skyrimo tvarkos, ginčams spręsti taikytinos teisės.
„Vienodas atstovavimas arbitraže“ (angl. Equal Representation in Arbitration) – pripažinusi nepakankamą moterų atstovimą tarptautiniame arbitraže, 2015 m. arbitražo bendruomenė parengė pasižadėjimą imtis veiksmų. Prie viešai prieinamos iniciatyvos (www.arbitrationpledge.com) kviečiami prisijungti ne tik teisininkai, atstovaujantys ginčo šalims arbitraže, bet ir arbitrai, verslo atstovai, valstybės, arbitražo institucijos, akademinės aplinkos atstovai ir visi kiti, susiję su tarptautinio arbitražo praktika. Pasižadėjimu siekiama padidinti moterų, skiriamų arbitrėmis, skaičių. Tam kviečiama užtikrinti, kad moterys lygiomis galimybėmis būtų kviečiamos į arbitražo srities konferencijas ir komitetus, įtraukiamos į potencialių arbitrų kandidatūrų sąrašus, skiriamos arbitrėmis tiek ginčo šalių, tiek arbitražo institucijų, o skyrimo ir atstovimo statistika būtų viešai prieinama. Be to, vyresni ir patyrę arbitražo profesionalai kviečiami prisidėti prie jaunų arbitražo profesionalių mentorystės ir skatinimo siekti karjeros arbitražo srityje.